Gå til innhold
NITO KOMPETANSESENTER

Grunnkurs kvalitetsledelse

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis. Standardene innen kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001) er bygget opp rundt en felles struktur. Kurset gir derfor noe innføring i miljøledelse og hva som er spesielt for ISO 14001.

Kurset arrangeres av Kiwa Teknologisk Institutt. NITO medlemmer får 15% rabatt ved å oppgi medlemsnummer ved påmelding.

Meld deg på hos kiwa ti

Kurset går over to samlinger:
24.10.2018 - 25.10.2018 og 7.11.2018 - 8.11.2018

KMO1 Grunnkurs kvalitetsledelse

Kurset er første skritt på veien i  Kvalitetslederskolen, og danner grunnlaget for flere retninger og sertifiseringer. Det kan også tas frittstående.
Kursene går over 2 + 2 dager, men vi tilbyr også fire sammenhengende dager for deg som ønsker raskere gjennomføring.

« Nyttig og lærerikt kurs med svært engasjert og dyktig foredragsholder. Anbefales alle som skal jobbe med kvalitets- eller miljøarbeid. » – Sølvi Hatledal, Hms/kvalitetsleder Hydra pipe as
« Jeg vil absolutt anbefale kurset til andre. Godt kvalifiserte og engasjerte kursledere fikk med seg kursdeltakerne. Det var god fordeling mellom teori, gruppearbeid samt diskusjoner blant deltakerne. » – Anita Øyen Halås, Regnskap- og kvalitetsansvarlig Elmo Teknikk AS

Hvem passer grunnkurs i kvalitetsledelse for?

 • Deg som ønsker å starte prosessen mot personlig sertifikat somKvalitetsleder, Risikoleder eller Revisjonsleder
 • Deg som jobber med administrasjon eller ledelse av bedriftens styringssystem innen kvalitet ISO 9001, og/eller miljø ISO 14001
 • Deg som vurderer en karriere som kvalitets- eller miljøleder
 • Deg som har tenkt å gå videre på Kvalitetslederskolen
 • Deg med lederansvar

Hva lærer du?

 • Du får kunnskap om hva som ligger i standardene ISO 9001:2015 (kvalitet) og ISO 14001:2015 (miljø) og hva det betyr i praksis
 • Du lærer om strukturen for reviderte ISO standarder
 • Du får grunnleggende forståelse for hvordan styringssystemer kan bygges opp i en bedrift
 • Du får kunnskap om kravene til bedriftens styringssystem mht. ISO sertifisering

Hva får du igjen for kurset?

 • Grunnleggende kompetanse for å gå videre kurs med personlig sertifisering som mål
 • Økt forståelse for kvalitetsstyringssystemer
 • Større trygghet i din rolle som kvalitets- og/eller miljøleder
 • Kompetanse til å lede arbeid med styringssystem innen kvalitet og miljø
 • Kompetanse til å hjelpe egen bedrift i gang med arbeidet mot en ISO sertifisering

Hvorfor velge oss?

 • Bli kurset av erfarne rådgivere med lang erfaring fra oppbygging av styringssystemer i ulike bedrifter og bransjer
 • Vår praktiske tilnærming gjør at du får relevante caser, samt kunnskap om standarder og verktøy som du kan implementere i egen bedrift etter fullført kurs

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med forelesninger, dialog, gruppearbeid og praktiske øvelser. Mellom samlingene skal du løse en oppgave med utgangspunkt i egen virksomhet. Hjemmeoppgaven må bestås før kursbevis utstedes.

Standarder og litteratur til dette kurset

For innføring i emnet kvalitet anbefaler vi gjerne boken "Kvalitetssikring - et ledd i verdiskapningen" av Peder Å. Pedersen. 
(ISBN 978-82-562-7151-1) Du finner den på http://www.akademika.no

Standarder du må ha med på kurset:
Enten:
ISO 9000:2015  Ledelsessystemer for kvalitet – Grunntrekk og terminologi
ISO 9001:2015  Ledelsessystemer for kvalitet – Krav
Eller: 
ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø – Spesifikasjon med veiledning

Standarder som anbefales å ha med:

ISO 19011:2011       Retningslinjer for revisjon av styringssystemer
ISO/TR 10013:2001 Retningslinjer for dokumentasjon av system for kvalitetsstyring

Skal du gå flere kurs anbefales samleheftet  Ledelsessystemer for kvalitet for NS-EN ISO-9000-familien. Alle standarder kjøpes i nettbutikken til  Standard Online AS eller   tlf: 67 83 87 00

 

Kurset er arrangert av: