Gå til innhold
NITO KOMPETANSESENTER

Prosjektleder som motivator

Under gjennomføring av prosjekter kan du som prosjektleder kjenne på et bredt spekter av utfordringer. Prosjekter som på papiret fremstår både attraktivt og med en god plan, viser seg ofte å være noe helt annet i virkeligheten.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Aktiviteter

tirsdag 10.04.2018 09.00-12.30

tirsdag 08.05.2018 09.00-12.30

onsdag 20.06.2018 09.00-12.30

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Fullfør

mann kvinne møte ved tavle

Prosjektledere opplever ofte utfordringer når de selv eller andre sliter med:

 • Manglende beslutningskraft og evne til gjennomføring
 • Stress og konflikter
 • Kommunikasjonssvikt og manglende samspill i teamet
Effektiv gjennomføring med kombinasjon av webinar og halve kursdager.

Gjennom kurset, Prosjektleder som motivator, lærer du en coachende væremåte og du får praktisk erfaring med enkle motivasjonsteknikker innen reelle prosjektutfordringer. Vi legger til rette for erfaringsutveksling og du får innspill på egne prosjektutfordringer fra øvrige kursdeltagere.

Målet er at du skal utvikle evne til å se nye alternativer, lære metoder, fremgangsmåter og handlinger du får nytte av i egen arbeidshverdag. Kurset formes av hvem som deltar og de utfordringer de tar med seg inn.

 • Hver enkelt deltager får en individuell samtale i forkant av kurset
 • På de 3 halvdags-samlingene vil vi ha fokus på ICF sine 11 kjernekompetanser, GROW modellen og 5-S modellen
 • Det vil bli gitt individuell oppfølging mellom samlingene

Læringsutbytte:

 • Nye ferdigheter i aktiv lytting for mer effektiv kommunikasjon
 • Kunne benytte nye kraftfulle spørsmål for å frembringe SMARTE mål, motivasjon og handlinger
 • Utviklet eget spørsmålsbibliotek fra 10-12 ulike prosjektlederutfordringer for gevinstrealisering

Kursprogram:

13. september 2018 kl. 0900 - 1200 – NITO Møtesenter
27. september 2018 – webinar
11. oktober 2018, kl. 0900 - 1200 – NITO Møtesenter
25. oktober 2018 – webinar
8. november 2018 - webinar
22. november 2018, kl. 0900 - 1200 – NITO Møtesenter

Anbefalt litteratur:

 • Prosjektledelse – fra initiering til gevinstrealisering 4. utg., Jan Terje Karlsen, Universitetsforlaget – ISBN 978-82-15-02649-7
 • Coaching – Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes 3. utg., Morten Emil Berg og Ellen Ribe, Universitetsforlaget – ISBN 978-15-02233-8
 • Lederen som konflikthåndterer – Refleksjoner og erfaringer 1. utg., Jan Alm Knudsen og Marit E. Unstad, Kommuneforlaget – ISBN 978-82-446-2234-9

Paal BraathenPaal Braathen er med som foreleser og sensor på NITOs kurs innen prosjektledelse.
Han har over 25 års erfaring som leder, bedriftsrådgiver og coach i næringslivet.
Siden 2003 har han vært ICF-sertifisert coach og fungert som sparringpartner, vekstpartner og coach for dyktige ledere med utfordringer innen vekst, omstilling og endringer av virksomheter.

Relevante kurs og temamøter for bygg og anlegg