Gå til innhold
NITO KOMPETANSESENTER

Risikoledelse - Risk Management

Risikoledelse er en sentral del av mange virksomheter. Med dette kurset blir du i stand til å analysere og håndtere ulike typer risiko i tråd med standarder og myndighetskrav. Kurset er oppdatert ihht. siste versjon av ISO 31000 som kom i februar 2018, og kan også kvalifisere til sertifisering som Risk Manager.

Kurset arrangeres av Kiwa Teknologisk Institutt. NITO medlemmer får 15% rabatt ved å oppgi medlemsnummer ved påmelding.

Påmeling gjennom Kiwa TI

KV6 Risikoledelse - Risk management

Vi viser deg analysemetoder og hvordan du kan bruke resultater fra risikovurderinger i virksomhetens forbedringsarbeid for å oppnå økt lønnsomhet.

«Både kursinnhold, instruktørene og fasilitetene tilfredstilte på alle måter mine forventninger og behov.»
– Heiki M. Skavhaug, TDC AS

Læringsmål

Etter gjennomført modul skal du:

 • Kjenne myndighetskrav til bruk av risikovurderinger
 • Kjenne prinsipper, rammeverk og prosess for risikostyring relatert til ISO 31000
 • Ha oversikt over risikovurderginger som metode i:
  - kvalitetsledelse relatert til ISO 9001
  - miljøledelse relatert til ISO 14001
  - helse, miljø og sikkerhet
 • Ha kunnskap og ferdigheter i bruk av grovanalysemetode og Sikker Jobb Analyse
 • Kunne bruke resultater fra risikovurderinger i virksomhetens forbedringsarbeid
 • Ha kjennskap til kvalitative og semi-kvantitative analysemetoder
 • Ha forståelse for risikovurderinger som styrings- og ledelsesverktøy

Del 1

 • Introduksjon til risiko og risikostyring. Grunnleggende begreper
 • Risikostyringsprosessen
 • Risikoakseptkriterier
 • Grovanalyse. NSO-metoden

Del 2

 • Risikovurdering i ulike sammenhenger
 • Sikker Jobb Analyse (SJA)
 • Forskjellige kvalitative og semi-kvantitative analysemetoder
 • Prosjektrisiko
 • Finansiell risiko
 • Security og informasjonssikkerhet
 • Objektsikkerhet
 • Statistikk og sannsynlighetsteori
 • Ulykkesrisiko
 • Psykologiske sider av risiko
 • Sikkerhet og beredskap
 • Sikkerhetskultur

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med forelesninger, dialog, gruppearbeid og praktiske øvelser. Mellom samlingene skal du løse en oppgave med utgangspunkt i egen virksomhet. Hjemmeoppgaven må bestås før kursbevis utstedes.

Standarder

Følgende standard medbringes til modulen:

 • ISO 31000 :2009 Risikostyring Prinsipper og retningslinjer

I tillegg anbefales følgende litteratur:

 • Marvin Rausand og Ingrid Bouwer Utne Risikoanalyse – teori og metoder, 2009, Tapir akademisk forlag, Standard Norge www.standard.no

Kurset blir levert i samarbeid med: