Gå til innhold
NITO KOMPETANSESENTER

Systematisk HMS-arbeide

Du lærer hvordan det systematisk HMS-arbeidet i alle typer virksomheter kan utføres på en målrettet og effektiv måte slik at virksomheten forbedrer sine prestasjoner.

Kurset arrangeres av Kiwa Teknologisk Institutt.

MELD DEG PÅ HOS KIWA TI

Hva lærer du?

 • Hvordan virksomheter kan jobbe med systematisk HMS-arbeid i tråd med regelverket
 • Hvordan du kan bidra til et effektivt og målrettet arbeid og utvikle en god HMS-kultur
 • Å samordne relevante HMS-aktiviteter og tiltak innen systematisk HMS-arbeid
 • Hvilke sentrale lover og forskrifter innenfor HMS-lovgivningen som det systematiske HMS-arbeidet skal oppfylle
 • Bli kjent med hvilke myndigheter som fører tilsyn med HMS-regelverket
 • Viktige krav i arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene som er vesentlig for ansvaret til de sentrale aktørene i HMS-arbeidet (verneombud, arbeidsmiljøutvalg, arbeidsgiver, arbeidstaker, bedriftshelsetjeneste og HMS Verneingeniør)
 • Hvilke aktiviteter og virkemidler som er viktige i et effektivt HMS-arbeid
 • Metoder og verktøy for systematisk arbeid med oppføling og forebygging av sykefravær i virksomheter
 • Sammenhengen mellom systematisk HMS-arbeid og Miljøfyrtårn, EMAS, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 9001
 • HMS-økonomi og metoder og verktøy for ivaretakelse av økonomiske forhold knyttet til HMS i arbeidslivet
«Det var et interessant og nyttig kurs som ga god innsikt i implementering av HMS-arbeid og HMS-økonomi. Meget nyttig gruppearbeid var det også. Man får god innsikt i de forskjellige standardene noe som gjør arbeidet med sertifisering i egen bedrift mye enklere. Dette og faglig dyktige kursholdere gjør at jeg anbefaler modulen på det sterkeste.» – Linda Kulbrandstad, KS/HMS-leder, Leif Grimsrud AS

Hvorfor velge Kiwa TI?

 • Bli kurset av erfarne kursledere med lang erfaring fra arbeid med systematisk HMS-arbeid, sykefraværsarbeid og HMS-økonomi
 • Vår praktiske tilnærming gjør at du får relevante caser og verktøy som du kan implementere i egen virksomhet etter fullført kurs

Gjennomføring

Forberedelser til samlingen ved selvstudier av pensumlitteraturen.
Undervisningen veksler mellom forelesninger og gruppearbeid. Gruppeoppgavene gir deg øvelse i arbeidet med å etablere et styringssystem for HMS-arbeidet i en casebedrift.
Vi anbefaler at dette kurset gjennomføres som en av de første modulene i HMS Verneingeniørskolen.

Forkunnskaper

Det kreves at du har gjennomgått Grunnopplæring i arbeidsmiljø eller har tilsvarende kompetanse i løpet av de fem siste årene. Utdanning/praksis må kunne dokumenteres.
Dersom du ikke har gjennomført grunnopplæring i arbeidsmiljø og ønsker å begynne på HMS Verneingeniørskolen så ta kontakt med .
Vi vil vurdere om din kompetanse og erfaring dekker krav til forkunnskaper.

Kiwa TI har også et tilbud om et 2 dagers innføringskurs i arbeidsmiljøarbeid som vil ivareta kravet til forkunnskaper. Les mer eller meld deg på kurset her.

Pensum

Det er viktig at du er godt forberedt til samlingen for hver modul. Vær oppmerksom på at pensumlisten kan endres fra gang til gang. Den oppdaterte pensumlisten er tilgjengelig fire uker før kurset starter. Du vil også få tilsendt pensumlisten på e-post fire uker før kursstart.

 

Kurset blir levert i samarbeid med:

Bli medlem i NITO

Gjør som 87.000 andre ingeniører og teknologer. Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2018 kan du trekke fra inntil kr. 3850,- i din skattepliktige inntekt!

Bli medlem i dag