Gå til innhold
NITO Rogaland

Lederforum - nettverksmøte

Lederforum Rogaland inviterer til spennende foredrag med organisasjonspsykolog Cecilie Byholt Endresen, Bjørnsons Organisasjonspsykologene og Kjetil Gustavson, Q10 - personell som berører mellomledere og ledere.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Fullfør

 

 Program

"Fra midt i mellom til alene på topp - perspektiver rundt ledelse" - Kjetil Gustavson

Kjetil Gustavson er daglig leder for Q10 Personell, et lokaleid bemannings- og rekrutteringsbyrå med kontorer i Stavanger og på Bryne. De siste 10 årene har Kjetil vært mellomleder, bl.a. i rollen som Regional Manager i Amesto People, avdelingsleder for Top Temp og som kommunikasjonssjef i SiS. Hans foredrag rundt ledelse vil ta utgangspunkt i egne erfaringer som leder og mellomleder gjennom krisetider. Det er vanskelig å være leder – og enda vanskeligere, en god leder – i krisetider! Du presses fra mange hold, ofte til å gjøre omfattende endringer på kort tid. Endringer som en nesten ikke klarer å unngå at oppleves urettferdige av enkeltindivider. Endringer som er avgjørende for at bedriften skal overleve. Hva skjer når en verdibasert leder må tenke tall foran mennesker?

 "Lederhverdagen: Den vanskelige samtalen i praksis" - Cecilie Byholt Endresen.

Cecilie Byholt Endresen er en erfaren foredragsholder innen lederutvikling og tar for seg tema som omhandler det å ta den nødvendige, men ofte vanskelige samtalen med medarbeidere. Undersøkelser viser at ledere ofte kvier seg for å ta vanskelige samtaler fordi de er usikre på hvordan en skal gjennomføre slike samtaler, og vår erfaring er at jo bedre en klarer å gjøre dette, dess bedre leder vil en være for sine ansatte. Endresen vil legge opp til et foredrag bestående av teori, refleksjoner i gruppen og casearbeid. Temaet vil være praksisnært, konkret og lett å relatere seg til for de aller fleste ledere. 

Det blir lett servering og til til mingling mellom foredragene.

Velkommen til oppstarten av Lederforum i Rogaland.