Gå til innhold
NITO Telemark

Lederforum: Hvordan rydde tid for effektive hverdager?

I en hektisk arbeidshverdag er tid en av de viktigste knapphetsgodene vi har. Dersom vi ønsker å lykkes med å få ting gjort er det vesentlig at vi bruker tiden mest mulig effektivt og fornuftig. Bli med når Lederforum inviterer til samling med Kjell Morten Brendøy, fra Puzzle Learning.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

I det vi kan kalle for moderne tidsstyring er vi ikke bare opptatt av å være effektive, vi må også gjøre de rette tingene. For å bli mer effektiv i arbeidet gjelder det å finne ut hva man rent faktisk bruker tiden på - det handler om bevisstgjøring og fokus. Dette gir større bevissthet om hvor tiden forsvinner, og man blir i større grad ekspert på egen hverdag.

Det handler om å være tidsstyrer, slik at man har kontroll over egen hverdag og selv styrer tiden og oppgavene. Ellers mister man kontrollen og ender opp i en situasjon der man blir tidsstyrt av andre og deres oppgaver.

Foreleser Kjell Morten Brendøy vil hjelpe deltakerne til å

 • bli bevisste på hva som er viktig for dem og hvordan de best kan prioritere, for best å kunne oppleve mestring og suksess i en hektisk hverdag
 • bli i stand til å etablere en fornuftig struktur som skal sikre en mer effektiv arbeidsdag
 • ta i bruk gode verktøy og effektive metoder kunne utvikle, forbedre og styrke egne evner til å kunne planlegge, kontrollere og styre tidsbruken i egen arbeidshverdag.

Gjennom kartlegging av dine mål og målsettinger, bevissthet om hvilke forventninger som er stilt til deg, samt fokus på hvilke arbeidsoppgaver du utfører og roller du ivaretar legges grunnlaget for å sortere og prioritere:

 • Hva er viktig for deg, og hvorfor?
 • Hva haster mest, og hvorfor?
 • Hvordan sortere oppgavene dine?
 • Hvilke prioriteringer skal du gjøre?
 • Hvordan sikrer du at du etablerer en struktur i arbeidshverdagen som gjør deg effektiv?

Praktisk informasjon

Arrangementet foregår i regi av Lederforum i Telemark, men er også åpent for medlemmer som ikke innehar lederstilling. Medlemmer i omkringliggende avdelinger er velkommen til å delta. Arrengementet er gratis, men reise og ev. servering må dekkes av deltakere.

NITO Lederforum

Et nettverk for både etablerte teknologiledere og for deg som er på vei inn i en ledende stilling. Lederforum NITO Telemark inviterer i tillegg ordinære medlemmer til sine arrangementer og samarbeider også med naboavdelingene, Vestfold og Buskerud, slik at nettverket blir større.

Kontakt Lederforum NITO Telemark

Les mer og bli medlem i NITO Lederforum 

 • Delta gratis på alle temamøter
 • Bli faglig oppdatert på våre lederkurs
 • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff

 

Gratis bøker!

Hev din kompetanse. Som NITO-medlem har du tilgang på en rekke gratis kompendier og lærebøker.

Få gratis kompendier og lærebøker