Gå til innhold
NITO Telemark

Lokal avtalekonferanse (LAK) - alle avtaleområder

Her får du utveksle erfaringer og bygge nettverk. Det er årets viktigste møteplass for deg som tillitsvalgt.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Hva vet du om lønnsoppgjøret? Dette er blant annet tema på konferansen. Vi får til oss Erlend Aarsand, Advokat/Sjef for NITOs juridisk seksjon til å komme og snakke om permitteringer og oppsigelser m.m.

Se program for mer informasjon >>

Telemarkskonferansen starter etter avsluttet LAK.

Meld deg gjerne på begge konferansene.

Viktig om deltakelse på tillitsvalgtkurs og -arrangementer

Som NITO-tillitsvalgt får du som regel dekket reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på tillitsvalgtkurs.

Dersom kurset arrangeres av en annen avdeling enn den du lokalt er medlem av; ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere avtale. OBS: Ikke bestill fly- og togbillett før dette er avtalt.

Se for øvrig NITOs reisepolicy (Min side)

Tillitsvalgtes rett til permisjon for å delta på tillitsvalgtopplæring fremgår av tariffavtaler for det enkelte avtaleområde.