Gå til innhold
NITO Telemark

Lokal avtalekonferanse (LAK) - alle avtaleområder

Rollen som tillitsvalgt er mangfoldig. Forhandlinger, drøftinger, omstillinger og eller nedbemanninger er aktuelle saker. Benytt anledningen og bli med på LAK Telemark. Her får du utveksle erfaringer og bygge nettverk. Årets viktigste møteplass for deg som tillitsvalgt.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør


Forhandlinger og lønnsoppgjør er er en viktig del av tillitsvalgtes rolle og oppgaver. Forberedelsene til lønnsoppgjøret bør starte nå om du ikke allerede er i gang. Dette er blant annet tema på konferansen. Erlend Aarsand, Advokat og Sjef for NITOs juridisk seksjon kommer for å snakke om permitteringer og oppsigelser m.m.

FORELØPIG PROGRAM LAK

(Under utarbeidelse og endringer kan forekomme)

  • Kl. 10:00 – 10:15 Velkommen ved Erik Kvam
  • Kl. 10:15 – 12:00 Nedbemanning. Praktisk jus / strategi ved Erlend Aarsand, NITO
  • Kl. 12:00 – 13:00 Lunsj
  • Kl. 13:00 – 14:15 Du er oppsagt / permittert. NAV sin rolle ved Magne Fjeld, NAV
  • Kl. 14:30 – 16:30 Lønnsoppgjøret
Dialog og informasjon ved Avtaleutvalgene (LAU):
LAU Privat - Tore Borlaug
LAU Kommune - Erik Kvam
LAU Stat - Hildegunn Hegna Haugen
LAU Spekter - Ragnhild Brataker – FU Spekter
  • Kl. 16:30 – 18:00 Pause med enkel bevertning samt tid til egenpleie

Kl. 18:00 Telemarkskonferasen

Deltagere som har lyst og anledning er velkommen til å fortsette helgen på Telemarkskonferansen som starter kl. 18:00 og varer til søndag lunsjtid. Eget program og påmelding.

Telemarkskonferansen starter etter avsluttet LAK.

Meld deg gjerne på begge konferansene.

Viktig om deltakelse på tillitsvalgtkurs og -arrangementer

Som NITO-tillitsvalgt får du som regel dekket reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på tillitsvalgtkurs.

Dersom kurset arrangeres av en annen avdeling enn den du lokalt er medlem av; ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere avtale. OBS: Ikke bestill fly- og togbillett før dette er avtalt.

Se for øvrig NITOs reisepolicy (Min side)

Tillitsvalgtes rett til permisjon for å delta på tillitsvalgtopplæring fremgår av tariffavtaler for det enkelte avtaleområde.