Gå til innhold
Scandic Park Sandefjord.
< Kurs og arrangementer

Høstkonferansen: Arbeidslivet etter koronaen

Koronapandemien har satt næringslivet på store prøvelser. Møt opp på Scandic Park Sandefjord og hør mer om håndteringen av pandemien og hva vi kan lære av den.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

fredag 22.10.2021 09:30-15:00

 

Bli med på årets store begivenhet, høstkonferansen.

På konferansen vil du møte:

 • Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet
 • Kaveh Rashidi, skribent og fastlege
 • Jon Gunnar Pedersen, leder av regjeringens ekspertutvalg «Norge mot 2025»
 • Johan Røed Steen, forsker i Fafo
 • John Hilmer Berge Færseth, forfatter og medieviter
 • Knut Aarbakke, forhandlingssjef NITO

Kurset er et samarbeid mellom NITOs avdelinger i sør: Buskerud, Vestfold og Telemark.

Praktisk informasjon

Reiseutgifter: Benytt offentlig transport eller kjør egen transport med statens satser, dersom to eller flere samkjører. Alle reiseregninger og refusjoner behandles i Unit4.

Din lokalavdeling dekker eventuell tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte som deltar etter forhåndsgodkjenning. E-post om forespørsel sendes til: , eller .

Dersom tapt arbeidsfortjeneste innvilges av din lokalavdeling før konferansen avholdes, benyttes skjema «tapt arbeidsfortjeneste». Skjema for tapt arbeidsfortjeneste fylles ut, signeres av arbeidsgiver og du legger dette inn som vedlegg/bilag i Unit 4.

Hvordan blir framtidas arbeidsliv etter korona? Bli med på årets høstkonferansen. Se program under.

Program fredag 22. oktober
 • 09.30 Registrering og servering av kaffe og rundstykker
 • 10.00 Velkommen ved arrangementskomiteen
 • 10.15 Smittevern og beredskap, hva har vi lært og hva kan gjøres annerledes om en lignende situasjon oppstår i framtida? Ved Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og beredskap
 • 11.15 Pause
 • 11.30 Krisehåndtering og ledelse, alt du ikke trenger å bekymre deg for i forhold til kriser, ved Kaveh Rashidi (lege og forfatter)
 • 12.30 Lunsj
 • 13. 30 Hvordan koronakrisen påvirker norsk arbeids- og næringsliv, ved Jon Gunnar Pedersen, leder av regjeringens ekspertutvalg «Norge mot 2025»
 • 14.15 Pause
 • 14.30 Slik endrer digitaliseringen jobbene innen norsk industri, varehandel og finans, ved Johan Røed Steen fra FaFo (forsker innen temaet ny teknologi)
 • 15.30 Konspirasjonsteorier, farlig tankegods om maktelite, ved John H. Berge Færseth (norsk forfatter og medieviter)
 • 16.15 Pause
 • 16.30 Humorinnslag
 • 17.00 Enkel servering og pause
 • 19.00 Hvalfangst og den første oljealderen, kåseri ved representant fra Hvalfangstmuseet
 • 20.00 Servering av treretters middag. Hyggelig med pent antrekk. 
Program lørdag 23. oktober
 • 07.00 Frokost 
 • 09.00 Lønnsoppgjøret 2021 og korona, ved Knut Aarbakke, forhandlingssjef NITO
 • 10.00 Pause 
 • 10.15 Avtalevise samlinger: Innlegg ved leder av de sentrale tariffutvalgene og erfaringsutveksling blant deltakerne.
  NITO Kommune, Kjell Ola Aamodt  
  NITO KS Energi, Oddvar Steinhaug 
  NITO Privat, Tom Helmer Christoffersen 
  NITO Stat, Kristian Botnen 
  NITO Spekter, Brynhild Asperud 
 • 11.45 Pause 
 • 12.00 Hva betyr grønne forhandlinger? Ved Inger Marie Hagen, forsker Fafo 
 • 13.00 Arbeidslivet etter korona (hjemmekontor, lover og regler) ved Trond Markussen, president i NITO eller Kjetil Lein, visepresident i NITO
 • 14.00 Avslutning, lunsj og hjemreise 

Line Vold

Line.jpg

 • Line Vold er avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og beredskap. Hun har hatt en framtredende rolle under koronapandemien.
 • Vold er veterinær, og hun har en doktorgrad i veterinærmedisin og en europeisk feltepidemiologiutdanning.

Kaveh Rashidi

Kaveh Rashidi.jpg

 • Kaveh Rashidi er norsk skribent og jobber som fastlege i Oslo med allmennmedisinsk spesialisering. Han studerte medisin ved Universitetet i Oslo og avla medisinsk embetseksamen i 2012, da han var 23 år gammel.
 • Rashidi er fast spaltist i Aftenpostens A-magasin og fast skribent i tidsskrift for Den norske legeforening, der han skriver i spalten Legelivet.
 • Han sitter i ekspertpanelet på Helsekontrollen på TV2, og var en av bidragsyterne til dokumentaren Koronadagbøkene på TV2. 

   

Jon Gunnar Pedersen

2_133x180.jpg

 • Jon Gunnar Pedersen er leder av regjeringens ekspertutvalg «Norge mot 2025». Han var politisk rådgiver for statsråd Kristin Clemet fra 1989-1990 og rådgiver for Høyre fra 1990-1994.
 • Annet arbeid: Orkla Finans fra 1994-2002, rådgiver i eierskapssaker for staten fra 2002-2007 og statssekretær i Finansdepartementet fra 2013-2015.
 • Pedersen har cand.mag innen sosialøkonomi, statsvitenskap og historie fra Universitetet i Oslo. Han avla deretter en MBA-grad ved Northeastern University med spesialisering i konkurser.

Inger Marie Hagen        

imh_92bd1cd6e4892b51f2dc4309756bd521.jpeg

Inger Marie Hagen har en PhD fra Universitetet i Oslo. Arbeidsområder er medbestemmelse og medvirkning, Corporate Governance, partssamarbeid og makt. Forskningstema er lokalt partssamarbeid. 

Knut Aarbakke

Forhandlingssjef

Kari Gjestvang

Seniorrådgiver

Konferansested 

Scandic Park Sandefjord er stolte av å ha vunnet prisen for fylkets beste hotellfrokost for femte året på rad. Hotellet har SPA- og treningsavdeling, hvor det er muligheter for badstue, svømming og trening. Se veibeskrivelse.

Hotell.jpg

Viktig

Om du er påmeldt og ikke kan delta, er det mulig å melde seg av kurset/arrangementet på Min side. Uteblir du uten å gi beskjed/melde forfall, kan NITO fakturere deg for en relativ andel av arrangementskostnadene.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.