Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Lokal tariffkonferanse for tillitsvalde

Lønsoppgjeret for 2023 nærmar seg og kva er spesielt med akkurat dette forhandlingsåret? Kva ventar ein seg i høve resultat og utfordringar i år? Eit sentralt moment i 2023 er  tilgangen på energi, og me spør oss kva innverknad nettopp det kan ha for lønsoppgjeret, arbeidsmarknaden og samfunnet elles. Strengare reglar kring innleige og høg aktivitet i arbeidsmarknaden har skapt debatt i mang ei verksemd. Korleis handsamar ein det nye regelverket samstundes som rekrutteringsbehovet jamt over er stort?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

fredag 21.04.2023 11:45-12:30

Aktivitetsvalg er påkrevd

 
* Påkrevd felt

Program

Fredag kl. 11.45 - 20.00

 • Registrering og enkel lunsj

Energi

Vindmøllekampen – historia om eit folkeopprør
v/ Anders Totland, forfattar og journalist

 • Pause

Meir energi eller mindre forbruk

"Kva kan vi gjer for å få ned straumprisen?"
v/ Linda Monsen Merkesdal (AP) Energi- og miljøkomiteen, Stortinget

 • Pause

Innleige av arbeidskraft

v/ Arnfinn Stensø, NITO privat

 • Pause

Lagbygging hos Kuleisen

transport frå hotellet for å spele Curling

 • Middag på Quality Hotel Maritim

Laurdag kl. 09.00 - 12.30

Forventningar og utfordringar til årets lønnsoppgjer

v/ NITOs forhandlingssjef Knut Aarbakke

"walk and talk "

"Kva forventningar har vi til årets lønnsoppgjer lokalt?"

Privat avtaleområde

v/ Magne Ellefsen Nordtveit, leiar lokalt tariffutval privat

 • Oppsummering frå "walk and talk"
 • Drøfting/erfaringsutveksling


Offentleg avtaleområde

v/ Endre Hope leiar lokalt tariffutval kommune

 • Oppsummering frå "walk and talk"
 • Drøfting/erfaringsutveksling

 

 • kl. 12.30 Lunsj & avreise

Konferansen er felles for alle avtaleområder. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Last opp detaljert program her

Spørsmål om lønn eller dine rettigheter?

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv (fra A til Å)

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste/refusjon lønn

Dette gjelder tillitsvalgtopplæring eller andre arrangementer der det på forhånd er avtalt av NITO skal dekke/refundere kostander.

Be din arbeidsgiver bekrefte følgende opplysninger i en e-post:

Vi kan med dette bekrefte at X.X. ansatt hos oss vil bli trukket i lønn med kr XXXX ( inkudert eller ekskludert feriepenger), for fravær ifbm kurs/møte i perioden dato fra – dato til.

 • Legg ved en pdf-utskrift av e-posten fra din arbeidsgiver som dokumentasjon til ditt refusjonskrav i Unit4.
 • Du kan også bruke en kopi av din lønnslipp hvor lønnstrekket fremkommer som dokumentasjon.

Eller fyll ut skjema for tapt arbeidsfortjeneste:

Tapt arbeidsfortjeneste

Skjema signeres av arbeidsgiver og du legger det inn som vedlegg/bilag i Unit 4.

Dekning av arbeidsgivers lønnsutgifter

Du skal ikke levere dette skjemaet i Unit4, men må fylles ut dersom arbeidsgiver har betalt din lønn, og skal få denne refundert fra NITO. Utfylt skjema leveres til arbeidsgiver som sende skjema som vedlegg til faktura (uten mva) direkte til NITO.

Tap av arbeidsinntekt for selvstendig næringsdrivende

Dekning er basert på en standard G-regulert sats. Skjemaet fylles ut og legges som bilag i Unit 4.

Refusjon barnepass (600 kr døgnet)

Dekning gjelder ev. kostnader utover ordinære barnehage-, SFO- eller tilsvarende kostander, og skal være avtale med kursansvarlig i forkant. Standard sats er kr. 600 per døgn. Skjemaet må fylles ut og legges inn som vedlegg i Unit 4.

Medlemsfordeler

NITO-medlemmer har tilgang på markedets kanskje beste tilbud innen blant annet bank og forsikring.

Vi gir nyttig karriereveiledning og har et bredt kurstilbud som hever din kompetanse.

Se alle dine medlemsfordeler