Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Lokal tariffsamling for tillitsvalgte i NITO Agder kommune

Er du som tillitsvalgt godt forberedt til årets lokale forhandlinger? Bli med på samling med andre tillitsvalgte fra kommunalt sektor i Agder.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 
* Påkrevd felt

Når du deltar på kurset gir vi deg mulighet til å utveksle erfaringer med tillitsvalgte i andre kommuner og nyttiggjøre deg av andres erfaringer samt utvide nettverket ditt.

Hver høst samler NITO Agder tillitsvalgte i kommunalt sektor (KS) for å diskutere gode strategier for årets lønnsforhandlinger.

Etter gjennomført kurs har du tilegnet deg kompetanse innen:

 • Hva du kan forvente av oppgjøret i 2023
 • Hvordan blir du en bedre forhandler - hva er viktig?
 • Hvordan forhandle dersom kommunen er liten eller du ikke har bedriftsgruppe?
 • Hvilke verktøy som er tilgjengelig til lokale forhandlinger

Terje Byholt, forhandlingsleder i Kristiansand kommune deltar. 

Program

 • 10:00 Registrering og mingling
 • 10:15 Velkommen 
 • Hva kan du forvente av oppgjøret i 2023?
 • Status og økonomiske utsikter lokalt fra arbeidsgivers ståsted 
 • 12:00 - 13:00  Lunsj og felles gåtur på bystranda
 • Hvordan blir du en bedre forhandler – tips og verktøy? 
 • Diskusjon/erfaringsutveksling – pros and cons ved forhandlinger i små, mellomstore og store kommuner
 • 15:00 Slutt

Det blir innlagt pauser i programmet. Har du matallergi, venlingst kommenter dette i påmeldingsskjemaet. 

Har du spørsmål om arrangementet?


Ta kontakt med avdelingsstyremedlem 
Telefon: 98299744

Gerd Langmyr

Gerd Langmyr

Seniorrådgiver

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Hva dekker NITO?

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte som deltar på tillitsvalgtkurs.