Gå til innhold
Konferansesal
< Kurs og arrangementer

Webinar: Kva skjer i arbeidslivet framover?

Kva erfaringar har vi frå årets lønnsoppgjer og kva kan vi vente oss framover? Kva rører seg i næringslivet og utviklinga i jobbmarknaden? Korleis påverka Korona-situasjonen oss og korleis skal Noreg gjenreisast. Dette er nokon av temaene på årets tariffkonferanse i Sogn og Fjordane.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

Ønskjer du å utvide ditt NITO-nettverk og samstundes få betre innsikt i kva som rører seg i næringslivet og jobbmoglegheiter? Bli med på konferanse for NITO-medlemer og få ny energi i rolla som medlem eller tillitsvald. Årets tariffkonferanse vert digital på grunn av koronasituasjonen.

Program

 • 09.00 Velkomen v/avdelingsstyreleiar Jan Einan, NITO Sogn og Fjordane 
 • 09.15 NITO under Koronaviruset og gjenreisinga av Noreg v/NITO-president Trond Markussen. 
  Avslutter med å svare på spørsmål  
 • 09.45 Bioingeniørane si rolle og kampen mot Koronaviruset
 • 10.15 Framtidsutsiktene til norsk økonomi v/ seniorrådgiver i NITO v/ Petter Teigen
  Avslutter med å svare på spørsmål  
 • 10.45 Korleis står det til med næringslivet i Sogn og Fjordane? Sunnfjord utvikling v/Rolf Sanne Gundersen  
 • 11.15 EVOY satsar på elektriske påhengsmotorar v/ Solveig Willis 
 • 12.30 Informasjon om arbeidet til valnemnda i NITO Sogn og Fjordane v / leiar i valnemnda Sissel Vedvik
 • 12.45 Siste nytt frå årets lønnsoppgjer og forhandlingar
 • 14.00 "Livet er et usikkert prosjekt. Om sorg og angst i coronaens tid"v/ Ingvard Wilhelmsen,  lege og professor
 • 15.00 Avslutning
  Det blir pauser undervegs i programmet. 

Ingvard Wilhelmsen

Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin (Bergen), og er spesialist i indremedisin og psykiatri.

Wilhelmsen er mannen bak verdens første klinikk for hypokondere og har skrevet mange kritikerroste bøker om tankens makt. - Om hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger.

Han fokuserer på folks holdninger. Det er mye i livet vi ikke får velge eller har kontroll på, men våre holdninger bestemmer vi selv.

 

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.