Gå til innhold
FAG – KURS OG KONFERANSER

MagiCAD for AutoCAD VVS Grunnkurs

Dagens byggebransje fokuserer på BIM. MagiCAD er det ledende systemet i Norge for VVS- og Elektroprosjektering.

Påmelding gjennom NTI CAD Center

Meld deg på hos NTI CAD Center

NITO medlemmer oppnår ca. 20% rabatt på ordinær kurspris. Husk å oppgi ditt medlemsnummer når du melder deg på.

MagiCAD Electrical for AutoCAD – Grunnkurs

Hensikten med MagiCAD Electrical for AutoCAD – Grunnkurs er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse i bruken av tegne- og konstruksjonsprogrammet MagiCAD Electrical. Kurset er nødvendig for å komme raskt i gang med MagiCAD, og for å få den nødvendige forståelsen for de mulighetene programmet gir.

MagiCAD EL dekker alt fra innsetting av komponenter, opptegning av føringsveier og plassering av tavler til opprettelse av grupper, tildeling av kabelnumre samt en mer avansert objektorientert 3D-behandling av det prosjekterede.

Det skapes en 3D-objektmodell. Denne brukes i automatisk generering av snitt og detaljer, samt til koordinering med andre fagdisipliner. En koordinering som også omfatter kollisjonskontroll og automatisk generering av utsparinger. Det settes fokus på å skape 2D-produksjonstegninger og på fordelene ved en 3D-prosjektering. Ved hjelp av rapportkommandoen skapes mengdeutrekk og du lærer å skape supplerende symboler.

 

Hovedpunkter

 • 2D/3D Innsetning av belysningsinnredning
 • 2D/3D Innsetning av avbrytere og kontakter
 • Tegning av føringsveier
 • Teksting og oppsett av tekstformat
 • Generering av snitt og detaljer
 • Automatisk generering av utsparinger
 • Rapporter og stykklister
 • Egne symboler
 • Optimal tegningsproduksjon
 • Tverrfaglig samarbeid

Kursdeltakerne skal etter endt kurs kunne

Håndtere tegninger i et prosjekt (arkitekt, El-tegninger etc.)
Konstruere elektroinstallasjons-tegninger i 2D og 3D
Generere og vedlikeholde én-linjeskjema
Kjøre mengdeberegninger og ta ut andre rapporter

Forutsetninger

 • Kjennskap til Microsoft Windows på brukernivå.
 • Grunnleggende AutoCAD-kunnskaper er nødvendig for å få et godt utbytte av MagiCAD Electrical Grunnkurs.
 • God kjennskap til AutoCAD, tilsvarende AutoCAD grunnkurs, og gjerne 3D.

Flere aktuelle kurs innen tegning og konstruksjon

Kurset arrangeres av NTI CAD Center.

Kurs hos NTI CAD Center omfatter alltid:

 • Egen kurs-PC til rådighet under kurset
 • Forfriskninger og lunsj
 • Kursmateriell
 • Notatblokk og penn
 • Kursbevis

Medlemsprisen gjelder kun kursene oppført på nito.no. Medlemmer i FBA oppnår den samme prisen om dette oppgis ved påmelding.