Gå til innhold
FAG

Meningsfull kommunikasjon

Hvorfor bør du gå på kurs i kommunikasjon? For å oppleve større glede, dypere menig og bedre mestring i måten å omgås andre mennesker - på jobb og privat.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Fullfør

Det viktigste du lærer på kommunikasjonskurs

  • Hva som skal til for at din kommunikasjon blir forstått av andre, og hvordan fullt ut forstå hva andre kommuniserer til deg.
  • Tilstedeværelse og autentisk kommunikasjon. Hvordan lytte så andre får lyst til å snakke, og snakke slik at andre har glede av å lytte til deg.
  • Hvordan riktig kroppsspråk kombinert med hensiktsmessige valg av ord gir deg kraft og gjennomslag

På jobb, i familien eller blant venner; din evne til å kommunisere er ofte avgjørende for samhold, fremdrift og resultater.

Gode kommunikasjonsferdigheter er nødvendig for at gruppen du er en del av skal fungere effektivt og for at gode relasjoner kan utvikles internt og eksternt.

Ikke alle synes det er enkelt å kommunisere godt, avslappet og tydelig. Noen har vanskeligheter med å uttrykke hva de egentlig ønsker, andre kan ha problemer med å lytte. Noen sier for lite, andre snakker masse og undrer seg likevel over hvorfor de ikke får større oppslutning om ideer og forslag. Noen ønsker å ta opp vanskelige temaer på en god måte, og andre kommer aldri til poenget. Sannheten er at noen av de største problemene vi opplever i hverdagen, har med kommunikasjon å gjøre.

Første samling er 15. mars kl. 0900 - 1600
Andre samling er 22. mars kl. 0900 - 1600

Kursholder: Torunn ØdegårdKursholder Torunn Ødegård

Torunn har drevet eget firma i 30 år. Hun er foreleser, ICF sertifisert coach og veileder. Hennes nisjeområder er kommunikasjon, relasjonskompetanse, coachende lederstil og gjennomføring av viktige og vanskelige samtaler.

Torunn blir av andre oppfattet som direkte, tydelig, humoristisk og åpen, med en praktisk og løsningsfokusert tilnærming.

Aktuelle kurs i ledelse, prosjektledelse og økonomi

Kiwa Teknologisk Institutt AS, Oslo, 27. februar 2017

Kiwa Teknologisk Institutt AS Avd Stavanger, Stavanger, 7. mars 2017