Gå til innhold
FAG

Modifikasjonskonferansen 2017

Hvordan bransjen vil og må jobbe enklere og smartere er hovedtema for Modifikasjonskonferansen 2017.

Les mer, og meld deg på her:

Modifikasjonskonferansen.no

Om modifikasjonskonferansen

Oljeindustrien er i voldsom endring. Jakten på kosteffektive løsninger tvinger frem forenkling og standardisering, der operatørene søker de billigste og beste alternativer. Tradisjonelle V&M kontrakter utfordres av konkurranseavtaler og kampanjevedlikehold. Spesialistene får oppdrag direkte knyttet til deres egne standardprodukter, løsninger og dokumentasjon. Man ser på bedre samhandling mellom operatør, hovedleverandør og spesialister, og viljen til å utfordre vedtatte sannheter og arbeidsformer synes avgjort til stede.

 

Modifikasjonskonferansen arrangeres i samarbeid med 

Offshore media group

Flere kurs innen petroleum og gassteknologi