Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Bank og forsikring - Tryg og Nordea for deg som pensjonist

NITO har inngått nye avtaler med Tryg og Nordea fra 1. januar 2019. På dette møte får du nærmere informasjon om det nye tilbudet og svar på det du lurer på.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

tryg-nordea-banner-bred.jpeg

NITOs medlemmer skal være trygge på at våre bank- og forsikringstilbud er blant landets beste. Etter en omfattende anbudsrunde for å få et enda bedre og mer framtidsrettet medlemstilbud falt valget ned på Tryg og Nordea. Mange etterspør informasjon. I samarbeid med de nye leverandørene inviterer vi derfor til et medlemsmøte for deg som pensjonist i NITO.

På møtet vil du blant annet få svar på følgende: 

  • Hva betyr dette for meg?
  • Er jeg nødt til å bytte til nye avtaler?
  • Hvilke rabatter vil jeg få?

Vi anbefaler hver enkelt å gjøre avtaler for individuell og personlig gjennomgang. Dette kan du gjøre ved å ta kontakt med Trygs og Nordeas rådgivere i etterkant av medlemsmøtet.

Program

  • Lunsj kl. 12.00
  • Tryg og Nordea kl. 13.00

NITOs pensjonistprogram høsten 2019

Oslo og Akershus-avdeling

NITO Pensjonistene

NITO Pensjonistene er et viktig nettverk for mange medlemmer som har sluttet i arbeidslivet. NITO Pensjonistene arrangerer temamøter, turer og omvisninger for alle medlemmer, men spesielt for de som definerer seg som pensjonist.

Selv om man som NITO Pensjonistene bare betaler 10% av medlemskontingenten, har man de samme medlemsfordeler og rettigheter som yrkesaktive medlemmer og deltar i avdelingens ulike aktiviteter. Mange NITO pensjonister bidrar aktivt hver måned til NITOs aktivitet utad og internt.