Gå til innhold
Illustrasjonsbilde av Nesoddenbåten (GettyImages)
< Kurs og arrangementer

Hva skjer med Oslofjorden?

Oslofjorden er Norges tettest befolka friluftsområde med tilknytning til sjøen. Vi bruker fjorden og kystområdene mer intensivt. Hvordan står det egentlig til med fjorden?

Avlyst - blir satt opp på et senere tidspunkt

Hvordan står det egentlig til med Oslofjorden?

Til å fortelle oss om dette har vi invitert Knut Bjørnskau fra Fagrådet for vann og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord og André Staalstrøm fra NIVA.

På dette møte vil det bli lagt fram en helt fersk rapport som ferdigstilles i disse dager. NIVA fjordmodell er en tverrfaglig modell, som beskriver både de fysiske, kjemiske og biologiske forhold i lukkede fjordbasseng.

Modellen har blitt brukt til å simulere miljøforholdene i indre Oslofjord. 

Det er kjørt modellscenarier med konklusjoner for:

  • Varierende tilførsler fra renseanleggene
  • Varierende tilførsel fra elvene
  • Befolkningsøkning
  • En varmere fjord
  • Hva skjer om  blåskjellene forsvinner

Tett befolket

Oslofjorden er Norges tettest befolka friluftsområde med tilknytning til sjøen. Vi bruker fjorden og kystområdene mer intensivt, har bygget ned mange av de viktige naturområdene og har ikke bygget ut infrastruktur for kloakk og overflatevann i takt med behovet.

FNs Berekraftmål 14 - Liv under vann

M†l 14 RGB.png14 - liv under vann

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Uten havet fungerer ikke jorda - Livet på jorden er avhengig av havet. Temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for menneskene å leve på jorda.

Over halvpartene av oksygenet vi puster inn kommer fra havet. Til tross for viktigheten av havet fortsetter menneskene på jorden å ødelegge det, som medfører at det ikke lenger kan beskytte jorden som det skal.

Vi må bli bedre - Ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet må det gjøres mye mer for å beskytte havet.

Bærekraftig måte å bruke havene på i fremtiden, må innebære å stanse overfiske, hindre forsøpling og forgifting, og der dyrelivet og korallrevene ikke blir utryddingstruet.

NITO Klima og miljø, Oslo og Akershus

Nettverksgruppen NITO Klima og miljø, Oslo og Akershus har som målet å skape kunnskap, forståelse, ideer og engasjement på tvers av alle sektorer og fagnettverk.

!

Kurs og arrangementer i Oslo og Akershus

Se hva som skjer i avdeling Oslo og Akershus framover.