Gå til innhold
Kjernekraft foto GettyImage
< Kurs og arrangementer

Julelunsj med foredrag om kjernekraft i Norge

Norge trenger mye mer elektrisitet i årene som kommer, om vi skal lykkes med å elektrifisere hele samfunnet. Men hvor skal all denne elektrisiteten komme fra? Pensjonistutvalget inviterer til foredrag.

Påmeldingsfristen var 24/11. Spørsmål om deltakelse? Ta kontakt med Johan Svensson.

Hør sjefsingeniør i Norsk Kjernekraft As Steffen Oliver Sæle snakke om kjernekraft som et godt alternativ til omfattende utbygging av vindkraft. 

Sæle mener en trenger en energikilde som har lave klimagassutslipp i et langt livsløp. I tillegg til å gi rimelig strøm, er man uavhengig av vær, og en bruker ikke for mye natur. Det skapes også arbeidsplasser.

- Vurderer en kriteriene samlet, har ikke en så mange andre alternativer enn kjernekraft, sier han.

I tillegg til foredrag inviterer vi til julelunsj.

Praktisk informasjon/pris for deltakelsen

  • Pensjonistmedlem: Gratis          
  • Studenter/yrkesaktive: 200,-
  • Ikke-medlem (faktureres medlemmet): 400,-
  • Det er 40 plasser, så vi har første-mann til mølla
  • Vi har bindende påmelding, det faktureres 400,- ved manglende oppmøte/ikke meldt avbud
  • Skriv i kommentarfeltet ved påmelding om det er noen allergier

Spørsmål om arrangementet? 

Ta kontakt med pensjonistutvalget ved

Telefon: 90098747

Gerd Langmyr

Gerd Langmyr

Seniorrådgiver

Pensjonist i Agder 

Kontakt pensjonistutvalgene øst og vest.

NITO-pensjonistene, medlemsfordeler og informasjon om sentralt pensjonistutvalg.

Kan du tenke deg et verv?


Har du lyst til å sitte i pensjonistutvalget eller valgkomiteen, eller vet du om et NITO-medlem som er pensjonist og som kan tenke seg et verv? 
Vi har to arbeidsgrupper/utvalg som planlegger og inviterer til bedriftsbesøk og turer lagt til ulike steder i Agder, og i nabofylkene.

Det er ca. 5-7 utvalgsmøter i året, møtene legges til Arendal for utvalget i aust, og i Kristiansand for utvalget i vest.
Du kan selv velge hvor du har lyst til å bli med, da fokuset er aktivitet for Agder.

Send inn forslag til avdelingskontoret eller pensjonistutvalgene i Agder. Kontakt pensjonistutvalgene i Agder.

Pensjonistgruppen og utvalgenes arbeid tar utgangspunkt i de vedtatte Retningslinjer for Pensjonistgruppen NITO Agder

 

Arrangementer i regi av pensjonistutvalgene i Agder