Gå til innhold
Grønn ide - lyspære, foto Getty Images
< Kurs og arrangementer

Julemøte med foredrag: Hydrogensatsing på Agder

Hør om en av fremtidens energikilder, og få et innblikk i hvordan Sørlandet posisjonerer seg. I tillegg inviteres pensjonistene til den tradisjonelle julelunsjen.

Julemøtet er fulltegnet. Spørsmål om å stå på venteliste? Kontakt Johan (se info på denne siden).

Man ser for seg at det legges rør til fergene som går fra Kristiansand og til andre energibrukere. Det blir ikke lett. Men skal vi ha noen som helst sjans, må vi starte langspurten så fort som mulig.

Ved å starte nå, kan Agder også ta en viktig posisjon med å utvikle løsninger for det hel-elektriske samfunnet.

Program

  • 12.00 Velkommen
  • 12.05 Foredraget om hydrogensatsing på Agder 
  • 12.45 Spørsmål og diskusjon med foredragsholder
  • 13.00 Julelunsj.

Greenstat Energy og Everfuel samarbeider med Elkem og Glencore om et 60 MW hydrogenproduksjonsanlegg. Som en oppfølging av samarbeidsavtalen inngått i juli - 21, annonserte Greenstat og Everfuel nå at de jobber aktivt med å etablere «Hydrogen-knutepunkt Agder».

Everfuel og Greenstat vil også etablere et distribusjonssenter for hydrogen rettet mot det raskt voksende markedet innen maritim sektor, samt bygg- og anleggsbransjen, lastebiler, busser og andre grønne energiforsyninger til industrielle kunder.

Foredragsholder blir Helge Skaaberg Holen leder i Everfuel eller Torstein Thorsen Ekern leder i Greenstat Energy. Info blir oppdatert.

Praktisk

  • Pris for NITO medlem: Gratis.
  • Pris ledsager/ikke-medlemmer: 450 kr
  • Meld inn allergier i kommentarfeltet ved påmelding
  • Ved uteblivelse faktureres det med kr 450,- ved manglende oppmøte/ikke meldt avbud
  • Vi har første mann-til-mølla ved påmelding

Arrangør er pensjonistutvalget i NITO Agder vest.

Spørsmål om bedriftsbesøket?

Ta kontakt med medlem i pensjonistutvalget 
Telefon: 90098747

Gerd Langmyr

Seniorrådgiver

Kan du tenke deg et verv?


Har du lyst til å sitte i pensjonistutvalget eller valgkomiteen, eller vet du om et NITO-medlem som er pensjonist og som kan tenke seg et verv? 
Vi har to arbeidsgrupper/utvalg som planlegger og inviterer til bedriftsbesøk og turer lagt til ulike steder i Agder, og i nabofylkene.

Det er ca. 5-7 utvalgsmøter i året, møtene legges til Arendal for utvalget i aust, og i Kristiansand for utvalget i vest.
Du kan selv velge hvor du har lyst til å bli med, da fokuset er aktivitet for Agder.

Send inn forslag til avdelingskontoret eller pensjonistutvalgene i Agder. Kontakt pensjonistutvalgene i Agder.


Lyst til å være med i et utvalg blir tema på julemøtene som skjer 7. desember i Kristiansand og 29. november i Arendal.

Pensjonistgruppen og utvalgenes arbeid tar utgangspunkt i de vedtatte Retningslinjer for Pensjonistgruppen NITO Agder

 

Pensjonist i Agder 

Kontakt pensjonistutvalgene øst og vest.

NITO-pensjonistene, medlemsfordeler og informasjon om sentralt pensjonistutvalg.

Arrangementer i regi av pensjonistutvalgene i Agder