Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Konflikthåndtering - Med fokus på håndtering av krevende personalsaker

Hva gjør du hvis det oppstår en konflikt på din arbeidsplass? Forstå viktigheten av å ta riktige og tidlige grep, og få konkrete tips til hvordan du kan jobbe forebyggende på din arbeidsplass.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

En stor andel arbeidsstakere opplever konflikter i sin arbeidshveredag. Leders mangel på kompetanse resulterer ofte i dårlig saksbehandling som bidrar til å forverre arbeidsmiljøet.

For å håndtere en konflikt må man ha forståelse for hva som kjennetegner en konflikt og hvilken type konflikt man faktisk står overfor. Det utvikler seg ofte til å bli større og mer sammensatt enn i de tilfeller god konflikthåndtering igangsettes så snart man er kjent med at en konflikt er under oppseiling.

Kurset er å regne som et grunnnleggende kurs knyttet til praktisk håndtering av personalkonflikter. Det fokuseres på praktiske prinsipper og metoder for å forebygge og håndtere konflikter.

Hovedinnhold i kurset:

  • Hva er typiske konflikter og hvordan oppstår de
  • Rollene i en konflikt og konflikteskalering
  • Praktisk håndtering av konflikter
  • Eksempler fra hverdagen
  • 10 konkrete råd for god sakshåndtering

Foredragsholder Paul Eirik Davies er regionsjef i NITO og har over 20 års erfaring innefor praktisk håndtering av konflikter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. 

Ulike lederstillinger fra Forsvaret, Siemens, Hurtigruten ASA, Tidewater Inc. og NITO gir grunnlag for å kunne diskutere konflikter fra flere ulike perspektiver.

Foredragsholder er utdannet pedagog og har blant annet mastergrad innen HR og konflikthåndtering.