Gå til innhold
Hotell Seilet i Molde. Fote Hege Risnes
< Kurs og arrangementer

Midt-Norsk Ingeniørkonferanse 2020

Hva skjer i Midt-Norge? Vi byr på inspirerende program og god anledning til å videreutvikle NITO-nettverket ditt.

Sett av datoene. Mer info kommer snart.

NITO ønsker å bidra til at medlemmene skal lykkes i arbeidslivet. Konferansens formål er å sette fokus på muligheter og utfordringer for ingeniører og teknologer basert på både lokale, regionale og nasjonale eksempler.

Med lørdagens program ønsker vi å inspirere ved å presentere spennende prosjekter i distriktet, samt tilby et møteplass for nettverksbygging. 

Søndagens programm vil fokusere på lønns- og tariffarbeidet. Det vil være en fellesdel, samt separate program i hvert avtaleområde. Representanter fra Forhandlingsutvalget vil presentere et sammendrag for året som har gått, og komme med nye prognoser.

Avtalevise program er spesielt rettet mot tillitsvalgte, men er åpne for alle som ønsker å vite mer om trepartssamarbeidet og forhandlinger med ledelsene i arbeidsplasser. Eventuelt kan man velge å delta på et dagsaktuell temamøte, som vil foregå parallelt med avtalevise program.

Bekreftede temaer/innledere:

 

Lørdag 25. januar

Ålesund som Smart City. Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU, professor i miljøledelse og systemteknikk.

NEAS  om vannkraft. Ole Johnny Rugset, direktør strategi og organisasjonsutvikling, NEAS (tidligere Nordmøre Energiverk).

Søndag 26. januar

Arbeidslivsrelasjoner i endring. Bedriftsdemokrati og ledelse på norsk - Bitten Nordrik, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet

  • Det blir konferansemiddag med underholdning på lørdag.
  • Overnatting og reise dekkes til deltakerne som deltar i hele programmet. 
  • Konferansen er åpen for alle ordinære medlemmer, dvs alle medlemmer unntatt student- og pensjonistmedlemmer.

 

Andre kurs og arrangement i NITO Møre og Romsdal