Gå til innhold
Fagbioingeniør Lise Mette Mosand
< Kurs og arrangementer

Møt innlandsingeniøren: Sykehuset Innlandet - enhet for molekylærbiologi

Enhet for molekylærbiologi analyserer blant annet luftveisprøver, inkludert korona-prøver fra hele Innlandet. Fagbioingeniør Lise Mette Mosand gir deg et innblikk i utfordringene pandemien har skapt for arbeidshverdagen på labben, og hvordan man har løst disse.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

Covid-19 pandemien har skapt et behov for nye analysemetoder og en ekstrem økning i antall prøver. Dette har medført mangel på reagenser og forbruksmateriell, og resultert i store bemanningsutfordringer og påfølgende høyt arbeidspress.

Enhet for molekylærbiologi inngår i avdelingen for medisinsk mikrobiologi. Avdelingen er lokalisert på Lillehammer, og huser det eneste mikrobiologiske laboratorium mellom Oslo og Trondheim.

For å få analysert den store prøvemengden har bemanningen på enheten blitt tredoblet i løpet av det siste året. Laboratoriet har investert i nye, store analyseinstrument som har økt analysekapasiteten betraktelig. I løpet av høsten flytter enheten inn i større og mer egnede lokaler.

Lise Mette Mosand er utdannet bioingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og har en mastergrad i molekylærmedisin fra NTNU. Hun jobber ved avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet, og er fagbioingeniør ved enhet for molekylærbiologi, hvor hun har vært ansatt siden 2009. 

Praktisk info

  • Tilbudet er digitalt, gratis og åpent for alle interesserte.
  • Meld deg på via påmeldingsknappen over. Du vil få tilsendt lenke til arrangementet før kursstart.
  • Det vil være mulig å stille spørsmål i etterkant av presentasjonen.

Møt innlandsingeniøren

  • Hva slags jobbmuligheter for ingeniører finnes det i regionen?
  • Hvilken kompetanse trenges det til hvilke typer stillinger?
  • Hvilke bedrifter eller virksomheter skal rekruttere ingeniører i nærmeste framtid?

NITOs lokalavdelinger for Hedmark og Oppland står bak programserien, hvor vi inviterer medlemmer til å presentere sin arbeidsgiver og sine oppgaver.

En gang i måneden kan du bli kjent med en ny innlandsingeniør og hennes/hans arbeidsplass.

Vil du bli den neste innlandsingeniøren?

Vi ser etter deg som jobber som ingeniør i Innlandet og har lyst å presentere din arbeidsplass. Ta kontakt med Astrid Nordheim eller Silje Stokke (se kontaktinfo lenger ned). Vi ser fram til å høre fra deg!

What`s in it for me?

  • Du bidrar til å gjøre arbeidsplassen din kjent for andre ingeniører.
  • Det er lurt både med tanke på samarbeidsmuligheter og framtidig rekruttering .
  • Du kan utvide ditt nettverk.
  • Det er nyttig å innøve en kort presentasjon av egen arbeidsplass og oppgaver - den kan benyttes i flere sammenhenger.

Aktuelle kurs og arrangementer