Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Sikkerhet i industrielle kontrollsystem innen petroleum

Industrielle kontroll- og sikkerhetssystemer (IACS) styrer det aller meste av moderne industri i dag. Feilhandlinger eller cyberangrep mot slike systemer kan potensielt resultere i omfattende skade og store tap. Sikkerheten for de som jobber på en plattform ute i havet vil være direkte avhengig av at alle barrierer og automatiske sikkerhetssystemer fungerer som de skal! Hvordan sikrer vi dette?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Tommy Halvorsen og Torodd Buer fra Equinor vil på dette nettverksmøtet snakke om:

  • Hva kjennetegner industrielle kontroll- og sikkerhetssystemer (IACS) og hvordan kan cyberangrep påvirke disse?
  • Hvilke trusler og sårbarheter står vi overfor, og hva gjøres for å motvirke disse?
  • Hvordan har trusselbildet endret seg de siste årene og hva må vi være forberedt på i framtiden?

Torodd Buer overingeniør Cyber-sikkerhet IACS i Equinor og utdannet sivilingeniør ved Universitetet i Stavanger.

Han har jobbet med cybersikkerhet i nærmere 20 år og jobber i dag med cybersikring av industrielle kontrollsystemer (IACS) på Equinors anlegg på norsk sokkel. Torodd har arbeider spesielt med sikkerhetsarkitektur og identifisering av sårbarheter i høykritiske kontrollsystemer, samt hvordan slike utfordringer skal løses.

På fritiden er Torodd også gründer og står bak en Computer Vision-basert drukningsalarm for svømmebasseng, som har blitt en stor nasjonal og internasjonal suksess.

Tommy Halvorsen er overingeniør SAS og Cybersikkerhet IACS i Equinor og utdannet automasjonsingeniør med bachelorgrad fra Høgskolen i Bergen, med påbygging ved Universitetet i Bergen innen programvare og IT-sikkerhet.

Han har jobbet som SAS-ingeniør (Sikkerhet- og Automasjonssystem) hos Siemens AS i over 10 år, med driftstøtte på SAS-systemer, samt store og små prosjekter. De siste 5 årene har Tommy også jobbet med cybersikkerhet innen IACS-systemer i Equinor. Typiske oppgaver er oppfølging, evaluering og forbedring av tekniske løsninger for IACS, både internt i Equinor og overfor leverandørene.