Gå til innhold
FAGNETTVERK

Temamøte: Styreleder og styreledelse

Styreleder og styreledelse retter seg mot alle med funksjon som styrets leder, eller som skal inn i en rolle som styreleder.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

I følge aksjeloven har styreleder noen særoppgaver i forhold til resten av styret, men det er ikke alltid like lett å klargjøre omfanget og konsekvensene av disse oppgavene.

Det er styreleders ansvar at styret fungerer som styre og at lover og regler følges. I tillegg er styreleder som regel styrets ansikt utad og i tillegg et bindeledd mellom styret og daglig leder og mellom styret og eiere. Dette krever både innsikt og kompetanse – og ikke minst tid.

Formålet med kurset:

 • Avklare styrelederrollen
 • Få kunnskap om aksjelovens bestemmelser og retningslinjer
 • Få kunnskap om det praktiske styrearbeidet
 • Skape grunnlag for et profesjonelt styrearbeid
 • Skape grunnlag for et effektivt og samarbeidende styre

Kursinnhold:

 • Styreleder – leder eller sjef. Det er styret som er sjefen
 • Valg av styreleder.
 • Valg av styrekollegiet. Et styremedlem må ha noe å bidra med!
 • Styreleders hovedoppgaver etter aksjeloven.
 • Styreleders ansvar etter aksjeloven.
 • Arbeidende styreleder. Juridisk ståsted og i praksis
 • Styreinstruksen. Grunnlag for godt styrearbeid og styreledelse
 • Styreprotokollen. Formkrav, regler, hensikt og ansvar
 • Styrets fullmakter.

Kurset er utviklet og avholdes av Den norske forening for styremedlemmer - styreforeningen.no

 • Foreleser er Helge Solbakken

Aktuelle temamøter