Gå til innhold
NITO Aust-Agder

NITO Intro del 1 - Grimstad

Hva vil det si å være tillitsvalgt og hva er NITO? NITO Intro del 1 gir grunnleggende innsikt i din rolle som tillitsvalgt og hvordan du kan gjøre jobbhverdagen best mulig for deg og dine kollegaer. Kurset er gratis!

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Tillitsvalgtkurs
Som ny tillitsvalgt går du en spennende og utviklende tid i møte. For at du skal føle deg trygg i rollen og for å få en god innføring i hva det vil si å være NITO-tillitsvalgt skal du så raskt som mulig gjennomføre dette obligatoriske tillitsvalgtkurset. Har du vært en stund i rollen er du selvsagt også velkommen til å delta.

Vi bruker tiden vår mer effektivt når vi forstår rollen og vet hvordan organisasjonen NITO fungerer. Gjennom NITO får du tilgang på et stort nettverk og du blir fort kjent med andre tillitsvalgte.

Dette kommer vi innom på kurset:

 • Bli kjent med NITO som organisasjon: NITO's visjon, mål og verdier
 • Etikk i arbeidslivet
 • Rollen som tillitsvalgt
 • Innføring i grunnleggende plikter og rettigheter
 • Ditt ansvar i avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA)Gjennomgang av www.nito.no – din nærmeste ressurs
 • Tips om andre nyttige verktøy og tjenester

Praktisk:

 • Kursrom: Spinoza (til venstre inn mot spisesalen)
 • Kl. 11:30 har vi 2 retters lunsj i spisesalen 
 • Deltakerene må ta med PC eller nettbrett da dette skal brukes på kurset

Tillitsvalgtverden full av muligheter

- Kurset var en kjempefin introduksjon til NITOs tillitsvalgtsverden. Det åpnet mine øyne til en virkelighet full av muligheter og utfordringer.
Malini Espeland, tidligere bedriftsgruppeleder MacGregor Kristiansand, nå nyvalgt avdelingsleder i sin andre periode.

2017: Nye kursnavn NITOs tillitsvalgtopplæring

 • NITO Intro del 1 (tidligere Obligatorisk kurs for tillitsvalgte - OTK)
 • NITO Intro del 2 (tidligere Grunnopplæring del 1)
 • NITO Intro del 3 (tidligere Grunnopplæring del 2)
 • Temakurs
 • Prosesskurs

Viktig om deltakelse på tillitsvalgtkurs og -arrangementer

Som NITO-tillitsvalgt får du som regel dekket reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på tillitsvalgtkurs.

Dersom kurset arrangeres av en annen avdeling enn den du lokalt er medlem av; ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere avtale. OBS: Ikke bestill fly- og togbillett før dette er avtalt.

Se for øvrig NITOs reisepolicy (Min side)

Tillitsvalgtes rett til permisjon for å delta på tillitsvalgtopplæring fremgår av tariffavtaler for det enkelte avtaleområde.