Gå til innhold
NITO Hedmark

NITO Intro del 1 - Hamar (dagtid)

Hva vil det si å være tillitsvalgt? Hva er NITO? NITO Intro del 1 gir grunnleggende innsikt om norsk arbeidsliv, din rolle som ny tillitsvalgt og hvordan du kan gjøre jobbhverdagen best mulig for deg og dine kollegaer. Kurset er gratis!

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

NITO Intro - Illustrasjonsbildet: Tom Haga

Ny som tillitsvalgt

Norsk arbeidsliv er i stadig endring. Som ny tillitsvalgt går du en spennende og utviklende tid i møte. For at du skal føle deg trygg i rollen og for å få en god innføring i hva det vil si å være NITO-tillitsvalgt skal du så raskt som mulig gjennomføre dette intrpduksjonskurset for nye tillitsvalgte.

Vi bruker tiden vår mer effektivt vi forstår rollen og vet hvordan organisasjonen fungerer. Gjennom NITO får du tilgang på et stort nettverk, du blir fort kjent med andre tillitsvalgte.

Flere brikker falt på plass
- Helt herlig, dette kurset trengte jeg! Nå forstår jeg mer av sammenhengene i norsk arbeidsliv sett i forhold til min arbeidsplass. Jeg ble bevisst på flere verktøy og vet nå hvordan jeg kan ta de i bruk. Det ligger jo i navnet; det er Intro, kurset var nødvendig for meg som ny tillitsvalgt. Jeg gleder meg til å lære mer om forhandlingsteknikk på neste kurs!
Jonathan Faundez, tillitsvalgt NITO Oslo Universitetssykehus

Dette lærer du på NITO Intro del 1:

 • Bli kjent med NITO som organisasjon: Visjon, mål og verdier
 • Etikk i arbeidslivet
 • Rollen som tillitsvalgt
 • Innføring i grunnleggende plikter og rettigheter
 • Ditt ansvar i avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Gjennomgang av www.nito.no – din nærmeste ressurs
 • Tips om andre nyttige verktøy og tjenester

Praktisk info:

 • Hvis du kommer med tog: Kursstedet (Clarion Hotel Astoria) ligger cirka 300m fra Hamar stasjon. Følg Torggata.
 • Hvis du kommer med bil : Pakering er mulig i gatene rundt hotellet eller i parkeringshuset Østre Torg med innkjørsel fra Strandgata.
 • Servering: Det serveres wraps i starten av kurset. Frukt, nøtter og kake underveis.
 • Det arrangeres et tilsvarende kurs på senere på samme dagen (kl. 16-20). Meld deg på kurset som passer best.

 

Tillitsvalgtverden full av muligheter
- NITO Intro del 1 var en fin introduksjon til NITOs tillitsvalgtverden. Det åpnet mine øyne til en virkelighet full av muligheter og utfordringer.
Malini Espeland, bedriftsgruppeleder MacGregor Kristiansand

 

 

Viktig om deltakelse på tillitsvalgtkurs og -arrangementer

Som NITO-tillitsvalgt får du som regel dekket reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på tillitsvalgtkurs.

Dersom kurset arrangeres av en annen avdeling enn den du lokalt er medlem av; ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere avtale. OBS: Ikke bestill fly- og togbillett før dette er avtalt.

Se for øvrig NITOs reisepolicy (Min side)

Tillitsvalgtes rett til permisjon for å delta på tillitsvalgtopplæring fremgår av tariffavtaler for det enkelte avtaleområde.