Gå til innhold
NITO Hordaland

NITO Intro del 1 - Bergen (ettermiddag)

Hva vil det si å være tillitsvalgt og hva er NITO? NITO Intro del 1 gir en grunnleggende innsikt i din rolle som ny tillitsvalgt og hvordan du kan gjøre jobbhverdagen best mulig for deg og dine kollegaer.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

NITO Intro del 1

 

Som ny tillitsvalgt går du en spennende og utviklende tid i møte. For at du skal føle deg trygg i rollen og for å få en god innføring i hva det vil si å være NITO-tillitsvalgt skal du så raskt som mulig gjennomføre dette obligatoriske tillitsvalgtkurset. Har du vært en stund i rollen er du selvsagt også velkommen til å delta.

Vi bruker tiden vår mer effektivt når vi forstår rollen og vet hvordan organisasjonen NITO fungerer. Gjennom NITO får du tilgang på et stort nettverk og du blir fort kjent med andre tillitsvalgte.

Dette kommer vi innom på kurset:

  • Bli kjent med NITO som organisasjon
  • NITOs visjon, mål og verdier
  • Etikk i arbeidslivet
  • Rollen som tillitsvalgt
  • Innføring i grunnleggende plikter og rettigheter
  • Ditt ansvar i avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA)
  • Gjennomgang av www.nito.no – din nærmeste ressurs
  • Tips om andre nyttige verktøy og tjenester

 

Tillitsvalgtverden full av muligheter

NITO Intro del 1 var en fin introduksjon til NITOs tillitsvalgtsverden. Det åpnet mine øyne til en virkelighet full av muligheter og utfordringer. Malini Espeland, bedriftsgruppeleder MacGregor Kristiansand

NITO dekker dine reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på tillitsvalgtkurs.

Følg oss på Facebook

POST- OG BESØKSADRESSE:

Solheimsgaten 11
5058 Bergen

Ring for å avtale møte

FAKTURA INFO:

Faktura sendes til NITO som EHF (e-faktura).
NITOs org.nr. er 856 331 482.

Alternativt kan faktura sendes som PDF til

Husk å merke med avdelingsnavn.