Gå til innhold
NITO Nord Rogaland og Sunnhordland

NITO Intro del 1-Haugesund

Kva vil det sei å være tillitsvald? Kva er NITO? NITO Intro del 1 gir grunnleggande innsikt i norsk arbeidsliv, di rolle som ny tillitsvald og korleis du kan gjere jobbkvardagen best mogleg for deg og dine kollegaer.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

 NITO Intro 1 foto Tom Haga

Norsk arbeidsliv er i stadig endring. Som ny tillitsvalt går du ei spennande og utviklande tid i møte. For at du skal føle deg trygg i rolla og for å få ei god innføring i kva det vil sei å være NITO-tillitsvald skal du så raskt som mogleg gjennomføre dette obligatoriske kurset for nye tillitsvalde.

Meir kunnskap gjer at vi bruker tida vår mer effektivt, vi skjønar rolla og veit korleis organisasjonen fungerer. Gjennom NITO får du tilgang på eit stort nettverk og du blir fort kjent med andre tillitsvalde.

Dette lærer du på NITO Intro del 1

  • Blir kjent med NITO som organisasjon
  • NITOs visjon, mål og verdiar
  • Etikk i arbeidslivet
  • Rolla som tillitsvald
  • Innføring i grunnleggjande plikter og rettar
  • Ditt ansvar i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA)
  • Gjennomgang av www.nito.no - din næraste ressurs
  • Tips og andre nyttige verktøy og tenester.

Ta kontakt med din lokalavdeling

Følg oss på Facebook

POST- OG BESØKSADRESSE:

Sæ 132
5417 Stord

Ring for å avtale møte

FAKTURA INFO:

Faktura sendes til NITO som EHF (e-faktura).
NITOs org.nr. er 856 331 482.

Alternativt kan faktura sendes som PDF til

Husk å merke med avdelingsnavn.