Gå til innhold
NITO Nord Rogaland og Sunnhordland

NITO konferanse for tillitsvalde

Digitalisering og dine digitale spor. Hersketeknikkar og maktbruk på jobben. Den nye olja – korleis gje verda nok energi og samstundes oppretthalde velferda vår? Bli med på NITO-konferansen for tillitsvalde der sjølvsagt lønsforhandlingar òg står på dagsorden.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

 blå sirkler, foto: Colourbox

Program

Fredag

 • Kl. 14.00 – kl. 14.50 Rundstykke kaffi og te
 • Kl. 15.00 Velkommen v/ Selma Elisabeth Næsse, avdelingsleiar NITO Nord Rogaland og Sunnhordhland
 • Kl. 15.15 – Kl. 17.30 Hersketeknikkar,»maktbruk og misbruk på jobben». v/ Nina Berg, Arbeidsmiljøsenteret i Bergen

Er du utsett for hersketeknikkar? Det finst mange former for makt og innflytelse på ein arbeidsplass. For eigen trivsel og for karriere si skuld kan det være nyttig å knekke kodane i hersketeknikkane og maktspelet som kan eksistere både på ein arbeidsplass og i livet elles.

 • Kl. 17.30 – kl. 18.00 Minglepause med ettermiddagsbufeet
 • Kl. 18.00 – kl. 18.30 Prosjektet # Den Nye Oljen v/Katrine Haram Olsen

Kva er den nye olja? Norsk olje og gass har gitt fem studentar eit år for å stille de store spørsmåla kring energi, velferd, klima og teknologi. Kva skal vi gjere for å sikre den energien verda treng og oppretthalde den velferda vi har?

 • Kl. 20.00 Middag

Laurdag

 • Kl. 09.00 – kl. 10.00 Digitale spor v/ Kristian Botnen, NITO

Ein stadig meir digital kvardag gjer at kvar og ein av oss legg igjen spor etter vår digitale aktivitet. Kva spor er dette? Kven fangar dei opp? Og korleis kan dei bli brukt…………… eller misbrukt?

 • Kl. 10.00 – kl. 10.30 Minglepause med føremiddagsbuffet
 • Kl. 10.30 – kl. 12.15 Lokal tariffkonferanse v/ Lokale tariffutval, v/ Elizabeth Gundersen Myge og Erling Storesund, NITO

Viktige spørsmål rundt lønnsforhandlingar og avtaleforhold blir drøfta i separate møte for privat og offentleg tariffområde.

 • kl. 12.15 – 12.30 Avslutning
 • Kl. 12.30 Lunsj 

Ta kontakt med din lokalavdeling

Følg oss på Facebook

POST- OG BESØKSADRESSE:

Sæ 132
5417 Stord

Ring for å avtale møte

FAKTURA INFO:

Faktura sendes til NITO som EHF (e-faktura).
NITOs org.nr. er 856 331 482.

Alternativt kan faktura sendes som PDF til

Husk å merke med avdelingsnavn.