Gå til innhold
NITO

NITO Kongressen 2018 - redaksjonskomiteer

Hovedstyret innstiller på at det skal oppnevnes redaksjonskomiteer som får bearbeide forslag til behandling før endelig avstemming i noen av Kongressens saker. Alle representanter inviteres, og oppfordres, til å melde sin interesse for å delta i komiteenes arbeid.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Aktiviteter

fredag 26.10.2018 11:00-16:00

Feltet er påkrevd

fredag 26.10.2018 11:01-16:00

Feltet er påkrevd

fredag 26.10.2018 11:02-16:00

Feltet er påkrevd

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Hovedstyret vil innstille kandidater til de ulike komiteene på sitt møte i slutten av september, og det er derfor satt kort frist for å melde inn ønsker om tema/områder.

Meld inn dine ønsker innen 20. september

Dette gjøres enkelt ved registrere prioriterte ønsker via påmeldingen på denne siden. Huk av for prioritert område. Sett gjerne opp tre prioriterte dersom du har interesse for flere områder. Har du kun ønske om et område huker du av for ønsker kun et område/ikke flere prioritert. Følgende komiteer foreslås:

  • Innledende kapittel i NITOs poltikk (Sak 07) og Politiske uttalelser (Sak 08)
  • Kompetanse for framtiden (Sak 07)
  • Arbeidsliv (Sak 07)
  • Digitalisering (Sak 07)
  • Samferdsel (Sak 07)
  • Energi, klima og miljø (Sak 07)
  • Helse (Sak 07)
  • NITOs lønnspolitikk (Sak 05)
  • Hovedkomité (tiltrer ved behov)

Hovedstyrets innstilling vil fremlegges under behandling av Sak 01 Konstituering på Kongressens første dag.

Om komiteenes arbeid

Redaksjonskomiteene vil jobbe etter at sakene er behandlet i plenum, og skal bearbeide forslag som er kommet inn fra salen. Et hovedstyremedlem vil bli innstilt som leder av hver komite. Sekretariatsansatte stiller som sekretærer.

Madatet for komiteene er å redigere og samordne innkomne forslag til helhetlige forslag til vedtak, innstille på de enkelte forslagene og sette opp forslag til en voteringsorden i samarbeid med ordstyrerne. Komiteens innstilling skal ta hensyn til debatten på kongressen.

Komiteen har anledning til å komme med redaksjonelle eller omforente forslag. Komiteen kan komme med delt innstilling, dersom ikke alle komiteens medlemmer er enige i forslaget til innstilling. Det skal da fremkomme hvem som står bak de ulike innstillingene. Komiteen presenterer sitt forslag til innstilling skriftlig og muntlig i møtet før votering finner sted. 

Saksdokumenter NITO Kongressen 2018
Anne Cathrine Berger

Anne Cathrine Berger

Samfunnspolitisk direktør