Gå til innhold
NITO Sør-Trøndelag

Student: Kurs i litteratursøk og Endnote

Å velge gode og etterrettelige kilder er en utfordring i forbindelse med prosjektarbeidet. På dette kurset får du en grundig innføring i litteratursøking og referansehåndtering.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Illustrasjonsfoto. Tom Haga, 2017

En forutsetning for å kunne gjennomføre et godt prosjekt, er at du skaffer deg en grundig oversikt over kjent viten innenfor det emneområdet du skal arbeide med. Stadig mer vitenskapelig og faglig informasjon blir tilgjengelig i elektronisk form, i tillegg til de tradisjonelle publikasjonsformene.

I nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal studenter kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, noe dette kurset vil hjelpe deg med.

Kursholder: Roar Storleer, Førstebibliotekar/MSC, NTNU Universitetsbiblioteket.

Mål

Målet er å gi deg innsikt i ressursene biblioteket tilbyr og hvordan disse kan brukes for å få frem kildemateriale og hjelpe til med å kvalitetssikre resultatene av arbeidet. Vi ønsker å legge vekt på de faglige og kvalitetssikrede informasjonsressursene Universitetsbiblioteket har skaffet adgang til, og at bruk av disse kan gi et mye bedre grunnlag for konklusjoner og videre arbeid enn bare nettbasert informasjon på Internett. Kvalitet på informasjon og kildekritikk vil være en del av kurset.

Innhold

  • Hvordan søke etter og finne kvalitetssikret vitenskapelig informasjon
  • Ulike søkeverktøy: Internett og Google i motsetning til faglig kvalitetssikrde informasjonsressurser
  • Universitetsbliotekets nettsider og tjenester
  • Referansedatabasen ORIA, lokalisering og evt bestilling av dokumenter
  • E-bøker og E-tidsskrifter
  • Bibliografiske databaser – utforming av søk, gode søkeprosedyrer, lokalisering og evt anskaffelse av artikler
  • Hvordan man finner artikler som er tilgjengelig fulltekst elektronisk
  • Referansehåndtering – bruk av referanseverktøyet EndNote til å laste ned og viderebehandle lister over litteratur, og bruke dette viktige hjelpemiddel til selve rapportskrivingen og enkelt lage referanselister
Kurset holdes i auditorium (KA11) på Kunnskapssenteret, NTNU Øya. 

Praktisk informasjon

  • Ta med egen (oppladet) laptop 
  • Det blir servert pizza