Gå til innhold
FAG – KURS OG KONFERANSER

Nye ISO standarder 2015 - Endringer i praksis

Nye ISO-standarder for kvalitet- og miljøledelse ble lansert høsten 2015. I dette kurset lærer du hva endringene betyr for deg som allerede har et ledelsessystem iht. ISO 9001 eller ISO 14001.

Kurset arrangeres av vår samarbeidspartner KIWA TI

Meld deg på hos KIWA TI

Husk at du som NITO medlem får 15 % rabatt på kurset hvis du oppgir at du er medlem når du melder deg på!

Hvem bør delta på kurset

  • Bedrifter som planlegger sertifisering iht. ISO 9001 eller ISO 14001
  • Bedrifter som allerede er sertifisert iht. ISO 9001:2008 eller ISO 14001:2004
  • Alle som er interessert i å finne ut hvordan ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 skiller seg fra gjeldende versjoner
"Sjelden jeg reiser hjem med så mye lærdom etter en dag." - Bjørn Halvorsen, Promens AS

Lær hva endringene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 betyr for din bedrift. Etter gjennomført kurs skal du:

  • Kjenne til High Level Structure (HLS), den nye oppbyggingen av fremtidige ISO-standarder for ledelsessystemer
  • Ha kunnskap om kravene i ny ISO 9001:2015
  • Ha kunnskap om kravene i ny ISO 14001:2015
  • Forstå hva endrede krav vil bety for ledelsessystemet i egen organisasjon
  • Forstå hvordan du skal møte tydeligere krav til risikoledelse, sikkerhet og beredskap

Bli ekspert på 2015-versjonene i egen bedrift

Etter fullført kurs kan du ta en aktiv rolle i å planlegge og gjennomføre overgangen til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 i egen bedrift. Bruk kunnskap fra kurset til å identifisere forbedringsbehov i eget ledelsessystem og informere andre nøkkelpersoner om kravene i de nye standardene.

Kurset er godkjent som oppdatering ihht. krav for å opprettholde sertifikater utstedt av Norsk Sertifisering as.

Standarder

Følgende standarder kan gjerne medbringes til kurset (ikke obligatorisk):

  • NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)
  • NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)

Standardene bestilles på www.standard.no

For flere kursdatoer, se kurssiden på www.teknologisk.no

Aktuelle kurs i ledelse og prosjektledelse

Kurset blir levert i samarbeid med: