Gå til innhold
Tre damer i samtale. Foto: Tom Haga
< Kurs og arrangementer

Årsmøte NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland 2022

Kva bør NITO satse på i året som kjem og kven bør leie avdelinga framover? Som medlem har du mogelegheit til å påverke i eigen organisasjon. Kva er viktig for deg? Kva skal vi jobbe med framover? Bli med og bruk stemma di.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

Årsmøtet er ein viktig arena der du kan påverke kva som vert sett på agendaen.

Fullmakter og forslag

Registreringsskjema frå bedriftsgruppene og eventuelle forslag som ein ønskjer skal bli handsama på møtet sendes til . Frist for innsending av forslag er 3 veker før årsmøtet.

Har du lyst til å engasjere deg?

Eller lurer du på kva eit avdelingsverv i NITO går ut på? Kontakt valkomiteen i NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Program

Årsmøte blir digitalt. Det blir sendt ut informasjon og link til dei påmelde.

Dagsorden

Jmf. vedtekter for NITOs avdelinger § 3.2 Dagsorden:

 1. Opning
 2. Konstituering
 3. Årsmelding 2021
 4. Rekneskap 2021
 5. Innkomne saker (merk frist for innsending 3 veker før årsmøtet)
 6. Mål og handlingsplan 2022
 7. Budsjett 2022
 8. Godtgjersle til avdelingstillitsvalde
 9. Delegater til sentrale tariffkonferanser
 10. Val
 11. Avslutning

Saksdokumenter publiseres senest 2 uker før årsmøtet (krever pålogging).

 

 • Medlemer med yrkesaktivt medlemskap har tale-, forslags- og røysterett eller kan la seg representere av si bedriftsgruppa. 
 • Tillitsvalde som møter på vegne av medlemer i bedriftsgruppa har tale-forslags- og røysterett.  
 • Pensjonistar har tale-forslags- og røysterett.  

  Leiarar og styremedlemer i NITO-studentane sitt lokallag har talerett.