Gå til innhold
Mennesker i et møte
< Kurs og arrangementer

Årsmøte NITO Hordaland 2023

Hva bør NITO Hordaland satse på i året som kommer og hvem bør lede avdelingen framover? Som medlem har du påvirkningskraft i egen organisasjon. Hva er viktig for deg? Hva skal vi jobbe med framover? Bli med og bruk stemmen din.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

onsdag 22.03.2023 16:30-20:30

Aktivitetsvalg er påkrevd

 
* Påkrevd felt

Årsmøtet er en viktig arena der du kan påvirke hva som settes på agendaen. 

Fullmakter og forslag

Registreringsskjema fra bedriftsgruppene og eventuelle forslag som ønskes behandlet på møtet sendes avdelingskontoret.  Frist for innsending av forslag er tre uker før årsmøtet (1.mars 2023). 

Har du lyst til å engasjere deg?

Eller lurer du på hva et avdelingsverv i NITO går ut på? Kontakt valgkomiteen NITO Hordaland.

Engasjer deg i NITO – bli tillitsvalgt

Dagsorden: 


1. Åpning 
2. Konstituering 
3. Årsberetning 2022 
4. Regnskap 2022 
5. Innkomne saker 
6. Mål og handlingsplan 2023  
7. Budsjett 2023 
8. Godtgjørelse til avdelingstillitsvalgte 
9. Vedr. valg av representanter til sentrale tariffkonferanser 
10. Valg 
11. Avslutning   

Praktisk informasjon:  

  • Detaljert program og praktisk informasjon vil bli lagt ut i god tid før årsmøtet. 
  • Sakslisten til årsmøtet legges ut 14 dager før årsmøtet. 
  • Dere vil bli registret når dere møter opp
  • Middag kl. 17.00 og møtestart kl. 18.00

Tina Dale Tønnessen

Seniorrådgiver

Årsmøtet - en formell møteplass

  • Medlemmer med yrkesaktivt medlemskap har tale-, forslags- og stemmerett eller kan la seg representere av bedriftsgruppen sin, avhengig av hva man selv ønsker
  • Tillitsvalgte som møter på vegne av medlemmer i bedriftsgruppen har har tale-, forslags- og stemmerett
  • Pensjonistmedlemmer har tale-, forslag- og stemmerett
  • Leder og styremedlemmer i NITO Studentenes lokallag har talerett

Skjema til bruk på årsmøtet

Personstemme

Sendes til bedriftsgruppeleder i din bedriftsgruppe før årsmøte i gruppa.

Melding om retten til å benytte personlig stemme 

Stemme på vegne av medlemmene i bedriftsgruppa

Sendes inn av tillitsvalgt til lokal NITO-avdeling iht. frist før årsmøte. Skjema fylles inn iht. vedtak i bedriftsgruppas årsmøte.

Registreringsskjema for bedriftsgruppene - avdelingenes årsmøter.

Er årsmøteprotokoll (i bedriftsgruppa) lastet opp og verv registrert i tillitsvalgtverktøyet, kan du sende informasjon som en e-post før fristen i din lokale NITO-avdeling