Gå til innhold
Bli med på NITOs årsmøte. Foto: Tom Haga.
< Kurs og arrangementer

Årsmøte NITO Møre og Romsdal 2022

Hva bør NITO satse på i året som kommer og hvem bør lede avdelingen framover? Som medlem har du påvirkningskraft i egen organisasjon. Hva er viktig for deg? Hva skal vi jobbe med framover? Bli med og bruk stemmen din.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Aktiviteter

torsdag 10.03.2022 16:30-18:00

Avdelingens medlemmer har stemmerett enten gjennom en bedriftsgruppe eller ved personlig frammøte. I de fleste tilfeller vil tillitsvalgte i bedriftsgruppene møte med stemmene for sine respektive medlemmer. Bedriftsgrupper kan møte på årsmøtet med antall stemmer tilsvarende antall medlemmer registrert i avdelingen per 1. januar. Bedriftsgruppeleder finner disse på Søk i medlemsbase på NITOs nettsider. Bedriftsgrupper med arbeidssteder i flere NITO-avdelinger velger en eller flere representanter i hver avdeling som kan stemme på vegne av gruppen. Stemmetallet for medlemmene på arbeidsstedet i hver avdeling fordeles på den eller de representantene som møter. Bedriftsgruppene avgjør selv antallet representanter til årsmøtet og fordelingen av antall stemmer.

Aktivitetsvalg er påkrevd

 

Årsmøtet er en viktig arena der du kan påvirke hva som settes på agendaen. 

Fullmakter og forslag

Registreringsskjema fra bedriftsgruppene og eventuelle forslag som ønskes behandlet på møtet sendes Frist for innsending av forslag er 3 uker før årsmøtet.

Har du lyst til å engasjere deg?

Eller lurer du på hva et avdelingsverv i NITO går ut på? Kontakt valgkomiteen NITO Møre og Romsdal. 

Program 

 • Årsmøtesaker
 • Middag

Saksliste

Saksliste ref. vedtekter for NITOs avdelinger § 3.2 Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Årsberetning 2021
 4. Regnskap 2021
 5. Innkomne saker (merk. frist for innsending 3 uker før årsmøtet).
 6. Mål og handlingsplan 2022
 7. Budsjett 2022
 8. Godtgjørelse til avdelingstillitsvalgte
 9. Representanter til sentrale tariffkonferanser
 10. Valg
 11. Avslutning

Saksdokumenter publiseres senest 2 uker før årsmøtet (krever pålogging).

Årsmøtet - en formell møteplass

 • Medlemmer med yrkesaktivt medlemskap har tale-, forslags- og stemmerett eller kan la seg representere av bedriftsgruppen sin, avhengig av hva man selv ønsker
 • Tillitsvalgte som møter på vegne av medlemmer i bedriftsgruppen har har tale-, forslags- og stemmerett
 • Pensjonistmedlemmer har tale-, forslag- og stemmerett
 • Leder og styremedlemmer i NITO Studentenes lokallag har talerett