Gå til innhold
NITO Nord Rogaland og Sunnhordland

Årsmøte NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland 2019

Ein viktig mogelegheitsarena der du som medlem kan påverke kva saker som blir sett på agendaen, kva det skal satsast på i året som kjem og i tillegg velje tillitsvalde som skal leie avdelinga framover. Bli med!

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Tidsplan/program

 • kl. 16.30 Registrering og enkel servering
 • kl. 17.00 Musikalsk innslag v/ Cecilie Anna Rønhovde
 • kl. 17.20 Årsmøtet startar
 • kl. 19.20 Kvar skal NITO? Innleiing v/  Hovudstyremedlem Tuan Williams
 • kl. 19.50 Markering av NITOs jubilantar med 25- og 50-års medlemskap
 • kl. 20.15 Middag

Fullmakt og framlegg

Fullmaktsskjema frå bedriftsgruppene og eventuelle framlegg skal sendast til . Frist for innsending av framlegg er 3 veker før årsmøtedato.

Vennligst gi beskjed i kommentarfelt ved påmelding dersom:

 • du har allergiar eller anna vi skal ta omsyn til
 • du representerer ei bedriftsgruppe
 • du tilhøyrer ei bedriftsgruppe, men ønskjer å møte med personleg stemme

Saksdokumenter

Offentliggjøres senest to uker før årsmøtedato.

Årsmøte - formell møteplass og avdelingens høyeste organ

Hvem kan delta?

 • ordinære medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett eller kan la seg representere av bedriftsgruppen sin, avhengig av hva man selv ønsker
 • pensjonistmedlemmer har tale-, forslag- og stemmerett
 • styremedlemmer og leder i NITO Studentenes lokallag har talerett

Saksliste

Jmf. vedtekter for NITOs avdelinger § 3.2 Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Årsberetning 2018
 4. Regnskap 2018
 5. Innkomne saker (merk frist for innsending 3 veker før årsmøtet)
 6. Mål og handlingsplan 2019
 7. Budsjett 2019
 8. Godtgjering til avdelingstillitsvalgte
 9. Representanter til sentrale tariffkonferanser
 10. Valg
 11.  Avslutning