Gå til innhold
ersoner rundt et bord med NITO-logo i bakgrunn. Foto: Tom Haga
< Kurs og arrangementer

Årsmøte NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland 2020

Kva bør vere NITO sine satsingar og kven skal leia NITO Sogn og Fjordane? Som medlem kan du vere med å påverke eigen organisasjon. Kva er viktig for deg? Kva skal vi jobbe med framover? Bli med og bruk røysteretten din.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

tirsdag 11.02.2020 17:00-21:00

Årsmøtet er ein viktig arena der du kan vere med å sette agendaen til NITO. 

Fullmakter og forslag

Registreringsskjema frå bedriftsgruppene og eventuelle forslag som ein vil ha handsama på møtet må Frist for innsending av framlegg er 3 veker før årsmøtet. 

Vil du engasjere deg? 

Eller lurer du på kva eit avdelingsstyre i NITO driv på med? Kontakt valnemnda i NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland.  

Program

Middag
Foredrag
Årsmøtesaker
 
Detaljert program og praktisk informasjon vert lagt ut etter kvart.  

Dagsorden

Jmf. vedtekter for NITOs avdelinger § 3.2 Dagsorden:

 1. Opning
 2. Konstituering
 3. Årsmelding 2019
 4. Rekneskap 2019
 5. Innkomne saker (merk frist for innsending 3 veker før årsmøtet)
 6. Mål og handlingsplan 2020
 7. Budsjett 2020
 8. Godtgjersle til avdelingstillitsvalde
 9. Delegater til sentrale tariffkonferanser
 10. Val
 11. Avslutning

Saksdokumenter publiseres senest 2 uker før årsmøtet (krever pålogging).

 • Medlemer med yrkesaktivt medlemskap har tale-, forslags- og røysterett eller kan la seg representere av si bedriftsgruppa. 
 • Tillitsvalde som møter på vegne av medlemer i bedriftsgruppa har tale-forslags- og røysterett.  
 • Pensjonistar har tale-forslags- og røysterett.  

  Leiarar og styremedlemer i NITO-studentane sitt lokallag har talerett.