Gå til innhold
Bilde av tre personer som samhandler. Foto: Tom Haga
< Kurs og arrangementer

Årsmøte NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Kva bør NITO satse på i året som kjem og kven bør leie avdelinga framover? Som medlem har du moglegheit til å påverke i eigen organisasjon. Kva er viktig for deg? Hva skal vi jobbe med framover? Bli med og bruk stemma di.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

torsdag 09.03.2023 17:00-18:00

Er allergisk mot:

Aktivitetsvalg er påkrevd

 
* Påkrevd felt

Årsmøtet er ein viktig arena der du kan påverke kva som vert sett på agendaen.

Fullmakter og forslag

Registreringsskjema frå bedriftsgruppene og eventuelle forslag som ein ønskjer skal bli handsama på møtet vert sendt avdelingskontoret. Frist for innsending av forslag er 3 veker før årsmøtet.

Har du lyst til å engasjere deg?

Eller lurer du på kva eit avdelingsverv i NITO går ut på?
Kontakt valkomiteen i Nord-Rogaland og Sunnhordland

Program

Saksliste
Saksliste ref. vedtekter for NITOs avdelingar § 3.2 Dagsorden:
1. Opning
2. Konstituering
3. Årsmelding2022
4. Rekneskap 2022
5. Innkomne saker (merk. frist for innsending 3 veker før årsmøtet).
6. Mål og handlingsplan 2023
7. Budsjett 2023
8. Godtgering til avdelingstillitsvalde
9. Representantar til sentrale tariffkonferansar
10. Val
11. Avslutning

Praktisk informasjon:
Kl. 16.30 Registrering
Kl. 17.00 Middag
Kl. 18.00 Årsmøtet startar

Har du allergi, eller skal du ikkje delta på middagen, skriv det i merknadsfeltet ved påmelding.

Skjema til bruk på årsmøtet

Personstemme

Sendes til bedriftsgruppeleder i din bedriftsgruppe før årsmøte i gruppa.

Melding om retten til å benytte personlig stemme 

Stemme på vegne av medlemmene i bedriftsgruppa

Sendes inn av tillitsvalgt til lokal NITO-avdeling iht. frist før årsmøte. Skjema fylles inn iht. vedtak i bedriftsgruppas årsmøte.

Registreringsskjema for bedriftsgruppene - avdelingenes årsmøter.

Er årsmøteprotokoll (i bedriftsgruppa) lastet opp og verv registrert i tillitsvalgtverktøyet, kan du sende informasjon som en e-post før fristen i din lokale NITO-avdeling

 

  • Medlemer med yrkesaktivt medlemskap har tale-, forslags- og røysterett eller kan la seg representere av si bedriftsgruppa. 
  • Tillitsvalde som møter på vegne av medlemer i bedriftsgruppa har tale-forslags- og røysterett.  
  • Pensjonistar har tale-forslags- og røysterett.  

    Leiarar og styremedlemer i NITO-studentane sitt lokallag har talerett.