Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Årsmøte NITO Oslo og Akershus 2022

Hva bør NITO satse på i året som kommer og hvem bør lede avdelingen framover? Som medlem har du påvirkningskraft i egen organisasjon. Hva er viktig for deg? Hva skal vi jobbe med framover? Bli med og bruk stemmen din.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

Årsmøtet er en viktig arena der du kan påvirke hva som settes på agendaen.

Innkomne forslag

Registreringsskjema fra bedriftsgruppene og eventuelle forslag som ønskes behandlet på møtet sendes avdelingskontoret. Frist for innsending av forslag er 3 uker før årsmøtet (onsdag 26. januar).

Representerer du bedriftsgruppa di?

Alle deltakende medlemmer i NITO (avdeling Oslo og Akershus) har stemmerett på årsmøtet. Man kan imidlertid på årsmøte i bedriftsgruppa bli enig om at en (eller flere) representanter fra bedriftsgruppa deltar og stemmer på vegne av medlemmene i bedriftsgruppa. Det må meldes inn til avdelingen via registreringsskjema.

Registrering

Registreringsskjema fra bedriftsgruppene må sendes inn på forhånd. Frist for dette er fredag 11. februar. Vi ber om forståelse av at fristen MÅ overholdes på dette digitale møtet for å kunne gjennomføre det. 

Skjema sendes .

NB! Frist for påmelding er også satt til fredag 11. februar for administrative hensyn (stemmesystem osv.).

Har du lyst til å engasjere deg?

Eller lurer du på hva et avdelingsverv i NITO går ut på?
Kontakt valgkomiteen NITO Oslo Akershus.

Praktisk

 • Møtet blir digitalt; Teams / GoPlenum
 • Informasjon og link blir distribuert til påmeldte deltakere

Møtet avholdes via MS Teams. Agenda med sakspapirer og eventuelle avstemninger vil gjøres parallelt i GoPlenum. Alle deltakere som er påmeldt før fristen vil få tilsendt MS Teams link, samt påloggingsinformasjon til GoPlenum. Det er viktig at du som deltaker er pålogget i god tid, og har gjort deg kjent med hvordan verktøyene virker.

Saksliste

Saksliste ref. vedtekter for NITOs avdelinger § 3.2 Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Årsberetning 2021
 4. Regnskap 2021
 5. Innkomne saker (merk. frist for innsending 3 uker før årsmøtet).
 6. Mål og handlingsplan 2022
 7. Budsjett 2022
 8. Godtgjørelse til avdelingstillitsvalgte
 9. Representanter til sentrale tariffkonferanser
 10. Valg
 11. Avslutning

Saksdokumenter publiseres senest 2 uker før årsmøtet (krever pålogging).

Årsmøtet - en formell møteplass

 • Medlemmer med yrkesaktivt medlemskap har tale-, forslags- og stemmerett eller kan la seg representere av bedriftsgruppen sin, avhengig av hva man selv ønsker
 • Tillitsvalgte som møter på vegne av medlemmer i bedriftsgruppen har har tale-, forslags- og stemmerett
 • Pensjonistmedlemmer har tale-, forslag- og stemmerett
 • Leder og styremedlemmer i NITO Studentenes lokallag har talerett

NITO Intro 1

Liste over NITO Intro 1 kurs som holdes med utgangspunkt i NITO på Østlandet.