Gå til innhold
NITO Sogn og Fjordane

Årsmøte NITO Sogn og Fjordane 2019 og tariffkonferanse med tema forhandling

Ein viktig arena der du som medlem kan påverka kva saker som vert sett på agendaen, kva det skal satsast på i året som kjem og i tillegg velja tillitsvalde som skal leia avdelinga framover. Bli med!

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Aktiviteter

fredag 08.02.2019 17.00-19.30

fredag 08.02.2019 18.00-13:00

fredag 08.02.2019 20:00-22.30

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

På tariffsamlinga gir vi deg tips og råd i forhold til korleis ein skal forhandle, ved forhandlingssjef i NITO Per Ole Hansen. Du får og med deg kva NITO sitt hovudstyre arbeider med.

Tidsplan/program

Lørdag 09:00 Informasjon om ny forsikring og bankavtale v/ Tryg og Nordea

10:00 registrering
10:30 årsmøte
13:00 lunsj

Fullmakt og framlegg

Fullmaktsskjema frå bedriftsgruppene og eventuelle framlegg skal sendast til . Frist for innsending av framlegg er 3 veker før årsmøtedato.

Ver venleg å gje melding i kommentarfeltet ved påmelding dersom:

 • du har allergiar eller anna me skal ta omsyn til
 • du representerer ei bedriftsgruppe
 • du høyrer til ei bedriftsgruppe, men ønskjer å møta med personleg røyst.
Om du melder deg på og ikkje møter opp, vil du bli fakturert med 50% av kostnadene til samlinga.

Saksdokumenter

Offentliggjøres senest to uker før årsmøtedato.

Årsmøte - formell møteplass og avdelingens høyeste organ

Hvem kan delta?

 • ordinære medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett eller kan la seg representere av bedriftsgruppen sin, avhengig av hva man selv ønsker
 • pensjonistmedlemmer har tale-, forslag- og stemmerett
 • styremedlemmer og leder i NITO Studentenes lokallag har talerett

Saksliste

Jmf. vedtekter for NITOs avdelinger § 3.2 Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Årsberetning 2018
 4. Regnskap 2018
 5. Innkomne saker (merk frist for innsending 3 veker før årsmøtet)
 6. Mål og handlingsplan 2019
 7. Budsjett 2019
 8. Godtgjering til avdelingstillitsvalgte
 9. Representanter til sentrale tariffkonferanser
 10. Valg
 11.  Avslutning