Gå til innhold
Mennsker i møte
< Kurs og arrangementer

Årsmøte NITO Sogn og Fjordane 2023

Kva bør NITO Sogn og Fjordane satse på i året som kjem og kven bør leie avdelinga? Som medlem har du moglegheit til å påverke eigen organisasjon. Kva er viktig for deg? Kva skal vi jobbe med framover? Bli med og bruk stemma di.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

fredag 03.03.2023 17:00-13:00

Overnatting på Quality Hotel Florø

fredag 03.03.2023 18:00-21:00

lørdag 04.03.2023 11:00-13:30

 
* Påkrevd felt

Årsmøte er ein viktig arena der du kan påverke kva saker som er på agendaen for NITO Sogn og Fjordane.

Fullmakter og forslag:

Registreringsskjema fra bedriftsgruppe og eventuelle forslag ein ynskjer behandla på møtet sender ein til avdelingskontoret.  Frist for innsending av forslag er tre veker før årsmøte (frist: 10. februar 2023). 

Saksliste: 

Endelig saksliste til årsmøte vert kunngjort 14 dagar før møtet. 

Har du lyst til å engasjere deg?

Eller lurer du på kva eit avdelingsverv i NITO går ut på?

Kontakt valkomiteen i NITO Sogn og Fjordane

Engasjer deg i NITO – bli tillitsvald

Program:  

Fredag 03.03: 
 
1630-1700 Registrering 
1700-1745 Knut Aarbakke om løn og tariffarbeid 
1800-1830 Kjetil Lein: NITO - Kvar er vi og kor skal vi 
1930: Middag på hotellet 
 
Laurdag 04.03: 
 
0900-0945 NHO ved politisk rådgjevar Sondre Olsen: NHO og NITO i trepartssamarbeidet 
1000-1030 Presentasjon frå lokalt næringsliv 
1030-1100 Registrering av stemmer til årsmøte 
1100-ca1300 Årsmøte NITO Sogn og Fjordane 2023 
1300 Lunsj og avslutning 

Årsmøtet - en formell møteplass

  • Medlemmer med yrkesaktivt medlemskap har tale-, forslags- og stemmerett eller kan la seg representere av bedriftsgruppen sin, avhengig av hva man selv ønsker
  • Tillitsvalgte som møter på vegne av medlemmer i bedriftsgruppen har har tale-, forslags- og stemmerett
  • Pensjonistmedlemmer har tale-, forslag- og stemmerett
  • Leder og styremedlemmer i NITO Studentenes lokallag har talerett

Skjema til bruk på årsmøtet

Personstemme

Sendes til bedriftsgruppeleder i din bedriftsgruppe før årsmøte i gruppa.

Melding om retten til å benytte personlig stemme 

Stemme på vegne av medlemmene i bedriftsgruppa

Sendes inn av tillitsvalgt til lokal NITO-avdeling iht. frist før årsmøte. Skjema fylles inn iht. vedtak i bedriftsgruppas årsmøte.

Registreringsskjema for bedriftsgruppene - avdelingenes årsmøter.

Er årsmøteprotokoll (i bedriftsgruppa) lastet opp og verv registrert i tillitsvalgtverktøyet, kan du sende informasjon som en e-post før fristen i din lokale NITO-avdeling