Gå til innhold
Personer rundt et bord med NITO-logo i bakgrunn. Foto: 1
< Kurs og arrangementer

Årsmøte NITO Svalbard 2020

Hva bør NITO satse på i året som kommer og hvem bør lede avdelingen framover? Som medlem har du påvirkningskraft i egen organisasjon. Hva er viktig for deg? Hva skal vi jobbe med framover? Bli med og bruk stemmen din.

Vi åpner for påmelding i løpet av uke 50

Årsmøtet er en viktig arena der du kan påvirke hva som settes på agendaen.

Fullmakter og forslag 

Registreringsskjema fra bedriftsgruppene og eventuelle forslag som ønskes behandlet på møtet sendes avdelingskontoret. Frist for innsending av forslag er 3 uker før årsmøtet.

Har du lyst til å engasjere deg? 

Eller lurer du på hva et avdelingsverv i NITO går ut på? Kontakt valgkomiteen NITO Svalbard.

Program

 • Foredrag
 • Årsmøtesaker
 • Utdeling av festivalpass til Polar Jazz

Praktisk

 • Hak av i påmeldingen om du vil ha festivalpass til PolarJazz. Sted for årsmøtemiddag oppdateres så snart vi har fått dette bekreftet.

Detaljert program og praktisk informasjon vil bli oppdatert på et senere tidspunkt.

Saksliste

Saksliste ref. vedtekter for NITOs avdelinger § 3.2 Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Årsberetning 2019
 4. Regnskap 2019
 5. Innkomne saker (obs. frist for innsending 3 uker før årsmøtet).
 6. Mål og handlingsplan 2020
 7. Budsjett 2020
 8. Godtgjørelse til avdelingstillitsvalgte
 9. Representanter til sentrale tariffkonferanser
 10. Valg
 11. Avslutning

Saksdokumenter publiseres senest 2 uker før årsmøtet (krever pålogging).

Årsmøtet - en formell møteplass

 • Medlemmer med yrkesaktivt medlemskap har tale-, forslags- og stemmerett eller kan la seg representere av bedriftsgruppen sin, avhengig av hva man selv ønsker.
 • Tillitsvalgte som møter på vegne av medlemmer i bedriftsgruppen har har tale-, forslags- og stemmerett.
 • Pensjonistmedlemmer har tale-, forslag- og stemmerett.

Ledere og styremedlemmer i NITO Studentenes lokallag har talerett.