Gå til innhold
Smilende mennesker rundt et møtebord, foto Tom Haga
< Kurs og arrangementer

Årsmøte NITO Sogn og Fjordane 2021

Kva bør vere NITO sine satsingar og kven skal leia NITO Sogn og Fjordane? Som medlem kan du vere med å påverke eigen organisasjon. Kva er viktig for deg? Kva skal vi jobbe med framover? Bli med og bruk røysteretten din.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

lørdag 20.03.2021 10:30-12:00

Bedriftsgruppeleder stiller med stemmer på vegne av bedriftsgruppen

Feltet er påkrevd

 

Årsmøtet er ein viktig arena der du kan vere med å sette agendaen til NITO 

Fullmakter og forslag

Registreringsskjema frå bedriftsgruppene og eventuelle forslag som ein vil ha handsama på møtet må . Frist for innsending av framlegg er 3 veker før årsmøtet. 

Vil du engasjere deg? 

Eller lurer du på kva eit avdelingsstyre i NITO driv på med? Kontakt valnemnda i NITO Sogn og Fjordane.  

Program

Detaljert program og praktisk informasjon vert oppdatert på eit seinare tidspunkt.

Dagsorden

Jmf. vedtekter for NITOs avdelinger § 3.2 Dagsorden:

 1. Opning
 2. Konstituering
 3. Årsmelding 2020
 4. Rekneskap 2020
 5. Innkomne saker (merk frist for innsending 3 veker før årsmøtet)
 6. Mål og handlingsplan 2021
 7. Budsjett 2021
 8. Godtgjersle til avdelingstillitsvalde
 9. Delegater til sentrale tariffkonferanser
 10. Val
 11. Avslutning

Saksdokumenter publiseres senest 2 uker før årsmøtet (krever pålogging).

 • Medlemer med yrkesaktivt medlemskap har tale-, forslags- og røysterett eller kan la seg representere av si bedriftsgruppa. 
 • Tillitsvalde som møter på vegne av medlemer i bedriftsgruppa har tale-forslags- og røysterett.  
 • Pensjonistar har tale-forslags- og røysterett.  

  Leiarar og styremedlemer i NITO-studentane sitt lokallag har talerett.