Gå til innhold
NITO Aust-Agder

Årsmøter NITO Aust-Agder og NITO Vest-Agder 2019

En viktig mulighetsarena der medlemmer og tillitsvalgte påvirker hvilke saker som settes på agendaen, hva det skal satses på i året som kommer samt velge tillitsvalgte som skal lede avdelingen fremover. Bli med!

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Aktiviteter

onsdag 27.02.2019

Feltet er påkrevd

onsdag 27.02.2019 17:00-18:00

onsdag 27.02.2019 17:01-18:00

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Årsmøtene for Aust-Agder og Vest-Agder avholdes i henhold til årsmøtevedtak i 2018 på felles sted. Avdelingstilhørigheten din vil bli registrert når du melder deg på.

Jubilantene inviteres særskilt til å delta.

Tidsplan/program

 • Fra 16:30 registrering
 • 17:00 middag
 • 18:00 hvor skal NITO? ved Raymond Haugli, NITOs hovedstyre
 • 18:30 årsmøte starter
 • ca. 20:30 årsmøte slutt 

Praktisk info

Om noen skal delta på pensjonistenes arrangement Medlemsmøte: 2019-planer og foredrag om Nye Veier i forkant av årsmøtet bes de i tillegg om å melde seg på dette separat.

Fullmakter og forslag
Registreringsskjema fra bedriftsgruppene og eventuelle forslag som ønskes behandlet på møtet . Frist for innsending av forslag er 3 uker før årsmøtedato. 

Kontakt valgkomiteen Aust-Agder eller valgkomiteen Vest-Agder

Saksdokumenter

Offentliggjøres senest to uker før årsmøtedato.

Årsmøte - formell møteplass og avdelingens høyeste organ

Hvem kan delta?

 • ordinære medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett eller kan la seg representere av bedriftsgruppen sin, avhengig av hva man selv ønsker
 • pensjonistmedlemmer har tale-, forslag- og stemmerett
 • styremedlemmer og leder i NITO Studentenes lokallag har talerett

Saksliste

Saksliste ref. vedtekter for NITOs avdelinger § 3.2 Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Årsberetning 2018
 4. Regnskap 2018
 5. Innkomne saker (obs. frist for innsending 3 uker før årsmøtet).
 6. Mål og handlingsplan 2019
 7. Budsjett 2019
 8. Godtgjørelse til avdelingstillitsvalgte
 9. Representanter til sentrale tariffkonferanser
 10. Valg
 11. Avslutning