Gå til innhold
Personer rundt et bord med NITO-logo i bakgrunn. Foto: Tom Haga
< Kurs og arrangementer

Årsmøte NITO Sogn og Fjordane 2020

Kva bør vere NITO sine satsingar og kven skal leia NITO Sogn og Fjordane? Som medlem kan du vere med å påverke eigen organisasjon. Kva er viktig for deg? Kva skal vi jobbe med framover? Bli med og bruk røysteretten din.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Aktiviteter

fredag 07.02.2020 17:00-14:00

lørdag 08.02.2020 10:00-14:00

Årsmøtet er ein viktig arena der du kan vere med å sette agendaen til NITO 

Fullmakter og forslag

Registreringsskjema frå bedriftsgruppene og eventuelle forslag som ein vil ha handsama på møtet må . Frist for innsending av framlegg er 3 veker før årsmøtet. 

Vil du engasjere deg? 

Eller lurer du på kva eit avdelingsstyre i NITO driv på med? Kontakt valnemnda i NITO Sogn og Fjordane.  

Program

Årsmøtet byrjar laurdagen, men det vert arrangert eit seminar på fredag ettermiddag med middag og overnatting.  

Årsmøteseminar 7. februar:

 • 17:00 Velkommen
 • 17:30 Lønnsoppgjeret 2020 v/ forhandlingsleiar Knut Aarbakke
 • 18:30 NITO sine viktigaste satsingar i 2020 v/ hovudstyremedlem Toril Østvold
 • 20:00 Middag

Årsmøte 8. februar kl. 10:00:

Dagsorden

Jmf. vedtekter for NITOs avdelinger § 3.2 Dagsorden:

 1. Opning
 2. Konstituering
 3. Årsmelding 2019
 4. Rekneskap 2019
 5. Innkomne saker (merk frist for innsending 3 veker før årsmøtet)
 6. Mål og handlingsplan 2020
 7. Budsjett 2020
 8. Godtgjersle til avdelingstillitsvalde
 9. Delegater til sentrale tariffkonferanser
 10. Val
 11. Avslutning

Saksdokumenter publiseres senest 2 uker før årsmøtet (krever pålogging).

 • Medlemer med yrkesaktivt medlemskap har tale-, forslags- og røysterett eller kan la seg representere av si bedriftsgruppa. 
 • Tillitsvalde som møter på vegne av medlemer i bedriftsgruppa har tale-forslags- og røysterett.  
 • Pensjonistar har tale-forslags- og røysterett.  

  Leiarar og styremedlemer i NITO-studentane sitt lokallag har talerett.