Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Styremøte NITO Svalbard 3-2021

Avdelingen skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen skal ivareta medlemmenes interesser både ovenfor sentrale organer og lokale miljøer.

Deltakere mottar innkalling.

Saker som behandles i et avdelingsstyre: 

  • Orienteringer
  • Lokalpolitiske saker
  • Handlingsplan
  • Budsjett
  • Planlegging og evaluering av kurs og arrangementer
  • Evt. 

Kontakt ditt lokalkontor dersom du ønsker å komme med innspill eller har noen spørsmål.

Hvordan er NITO organisert? Sjekk ut nettsiden vår.

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv