Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Styremøte NITO Agder 12/20 (teamsmøte)

Avdelingen skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen skal ivareta medlemmenes interesser både overfor sentrale organer og lokale miljøer.

Styremedlemmene får egen innkalling til møte.

Saker som behandles i et avdelingsstyre: 

  • Orienteringer 
  • Lokalpolitiske saker 
  • Handlingsplan 
  • Budsjett 
  • Planlegging og evaluering av kurs og arrangementer 
  • Evt.

Kontakt ditt lokalkontor for å komme med innspill eller om du har spørsmål. 

Hvordan er NITO organisert?

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Andre aktuelle NITO-arrangementer i Agder