Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Styremøte NITO Aust- og Vest-Agder 10/19

Avdelingen skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen skal ivareta medlemmenes interesser både overfor sentrale organer og lokale miljøer.

Ingen påmelding.

Avdelingen skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen skal ivareta medlemmenes interesser både overfor sentrale organer og lokale miljøer.

Saker som behandles i et avdelingsstyre: 

Orienteringer 
Lokalpolitiske saker 
Handlingsplan 
Budsjett 
Planlegging og evaluering av kurs og arrangementer 
Evt. 

Kontakt ditt lokalkontor for å komme med innspill eller om du har spørsmål.

Hvordan er NITO organisert?

Flere arrangementer i Agder