Gå til innhold
Møte med NITO-folk. Bli med på styremøte. Foto: Tom Haga.
< Kurs og arrangementer

Styremøte NITO Buskerud 6/21

Avdelingen skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen skal ivareta medlemmenes interesser både overfor sentrale organer og lokale miljøer.

Deltakerne får egen innkalling til møte.

Saker som behandles i et avdelingsstyre

  • Orienteringer 
  • Lokalpolitiske saker 
  • Handlingsplan 
  • Budsjett 
  • Planlegging og evaluering av kurs og arrangementer 
  • Evt. 

Kontakt ditt lokale kontor om du har innspill eller spørsmål.   

Hvordan er NITO organisert?

Kari Gjestvang

Kari Gjestvang

Seniorrådgiver

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Aktuelle arrangementer i Buskerud