Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Styremøte NITO Hordaland 11/19

Avdelingen skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen skal ivareta medlemmenes interesser både overfor sentrale organer og lokale miljøer.

Ikke påmelding

Avdelingen skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen skal ivareta medlemmenes interesser både overfor sentrale organer og lokale miljøer.

Saker som behandles i et avdelingsstyre

  • Orienteringer
  • Lokalpolitiske saker
  • Handlingsplan
  • Budsjett
  • Planlegging og evaluering av kurs og arrangement
  • Eventuelt

 

Ta kontakt med din lokalavdeling

Hvordan er NITO organisert kan du lese mer om på nettsiden vår.

Kurs og arrangementer i Hordaland