Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Styremøte NITO Rogaland 09-2021

Avdelingen skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen skal ivareta medlemmenes interesser både overfor sentrale organer og lokale miljøer.

Styremedlemmene får egen innkalling til møte

Saker som behandles i et avdelingsstyre

Orienteringer 
Lokalpolitiske saker 
Handlingsplan 
Budsjett 
Planlegging og evaluering av kurs og arrangementer 
Evt.    
Kontakt ditt lokale kontor om du har innspill eller spørsmål.

Hvordan er NITO organisert?

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Elisabet Kvinnesland

Seniorrådgiver